روغن موتور BMW 530i

 

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای بی ام و

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

بی ام و 530i مدل 2005 جز سری 5 بوده و در کلاس سدان دسته بندی میشود BMW سری 5 در مودلهای 525i(موتور 2500 سی سی ) و 530i(موتور 3000 سی سی ) و 545i میباشد

 

مشخصات فنی   BMW  530i مدل 2005

 

 

نوع موتور 

 

 

تعداد سیلندر  

 

 

حجم موتور  

 

مشخصات روغن موتور مناسب   BMW  530i مدل 2005 

سطح کیفیت روغن موتور 

درجهویسکوزیته روغن موتور   :

 

ظرفیت(حجم) روغن موتور    BMW  530i مدل 2005:

 

روغن موتورهای مناسب   BMW  530i مدل 2005 

 

جهت مشاوره تهيه روغن موتور، وفيلترجات اين خودرو  به شماره 09129338675پيامك بزنيد 

 

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن موتور بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 1)

 

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن موتور بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن موتور بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 3)

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن موتور بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 4)

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن موتور بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 5)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

09129338675 

روغن دنده     BMW  530i مدل 2005

 

نوع گیربکس   

 

 

 

کیفیت روغن دنده   و مشخصات  و ظرفیت روغن دنده  گیربس اتوماتیک

 

 

 

کیفیت روغن دنده   و مشخصات  و ظرفیت روغن دنده  گیربس دستی

 

روغن دنده های مناسب   BMW  530i مدل 2005

 جهت مشاوره تهيه روغن موتور، وفيلترجات اين خودرو  به شماره 09129338675پيامك بزنيد 

 

 لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 1)

 

 

 لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 3)

 

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 4)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

 

09129338675 

روغن ترمز     BMW  530i مدل 2005

 

سطح کیفی روغن ترمز   BMW  530i مدل 2005

 

روغن ترمزهای مناسب    BMW  530i مدل 2005

 جهت مشاوره تهيه روغن موتور، وفيلترجات اين خودرو  به شماره 09129338675پيامك بزنيد  

 لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن ترمز بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 1)

 

 لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم روغن ترمز بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 2)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

 

09129338675 

مایع خنک کننده(ضدیخ)     BMW  530i مدل 2005

 

حجم مایع خنک کننده   

 

ضد یخ مناسب     BMW  530i مدل 2005

  جهت مشاوره تهيه روغن موتور، وفيلترجات اين خودرو  به شماره 09129338675پيامك بزنيد 

 

  

  لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم ضدیخ  بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 1)

 

 

لینک خرید و مشاهده « سطح کیفیت و حجم ضدیخ  بی ام و 530i مدل E60 موتور N52 مدل 2005 تا 2010» (محصول شماره 2)

 

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

 

 

09129338675 

روغن هیدرولیک فرمان   BMW  530i مدل 2005

 

حجم روغن هیدرولیک BMW  530i مدل 2005

 

 

 جهت مشاوره تهيه روغن موتور، وفيلترجات اين خودرو  به شماره 09129338675پيامك بزنيد 

 

 

 

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای بی ام و( BMW )»

https://t.me/BMWLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای بی ام و

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

09129338675