روغن موتور کیا پیکانتو

شرکتهای تولید کننده روغن موتور ، روغن دنده، ضدیخ، روغن ترمز ، گریس و انواع روان کننده  های خودرویی می توانند جهت معرفی محصولات خود با مدیریت سایت مکاتبه نمایند

تلگرام

واتساپ

پیامک

مشاوره

 

09129338675

در لینک زیر کلیک نمایید

MYCARLUBS.COM 

09129338675

کیا پیکانتو   kia  picantoبا دو  موتور 1300و  1000سی سی عرضه شده است و اطلاعات ذیل از دفترچه سرویس و نگهداری این خودرو استخراج و در اختیار مخاطبین سایت قرار میگیرد

روغن موتور مناسب کیا پیکانتو

مشخصات  فنی موتور     کیا پیکانتو

نوع موتور   کیا پیکانتو  

1248 سی سی(1.25 L

تعداد سیلندر  کیا پیکانتو  

4 سیلندر خطی مستقیم و 3 سیلندر

مشخصات روغن موتور توصیه شده    کیا پیکانتو

لینک مشاهده و خرید روغن موتور کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره1)

 لینک مشاهده و خرید روغن موتور کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره2)

 لینک مشاهده و خرید روغن موتور کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره3)

 لینک مشاهده و خرید روغن موتور کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره4)

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 1)

 

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 2)

 

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 3)

روغن موتورهای مناسب    کیا پیکانتو

تلگرام

واتساپ

پیامک

مشاوره

09129338675  

جهت مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده اتوماتیک کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی و همچنین برندهای منتخب به لینکهای ذیل مراجعه نمایید 

مشاوره، تلگرام، واتساپ

09129338675

لینک مشاهده و خرید روغن دنده اتوماتیک کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره1)

 لینک مشاهده و خرید روغن دنده اتوماتیک کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره2)

 لینک مشاهده و خرید روغن دنده اتوماتیک کیا پیکانتوTA  مدل 2016 و 2017 موتور 1250 سی سی (محصول شماره3)

تلگرام

واتساپ

پیامک

مشاوره

 

09129338675

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده (گیربکس) کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 1)

 لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده (گیربکس) کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 2)

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن دنده (گیربکس) کیا پیکانتو مدل 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 (محصول شماره 3)

تلگرام

واتساپ

پیامک

مشاوره

 

09129338675

روغن ترمز    کیا پیکانتو

سطح کیفی روغن ترمز   کیا پیکانتو

DOT-3 وبرابر .8 لیتر

روغن ترمزهای مناسب    کیا پیکانتو

 

 

روغن هیدرولیک فرمان کیا پیکانتو  .

مایع خنک کننده(ضدیخ)   کیا پیکانتو

ضد یخ مناسب    کیا پیکانتو

ضدیخ  با ترکیب 50 درصد  با آب رادیاتور

 

 

روغن هیدرولیک فرمان   کیا پیکانتو

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان   کیا پیکانتو

 

در هر بار سرویس و تعویض روغن   کیا پیکانتو  حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.