روغن موتور مناسب وانت ریچ

 00

مشخصات فنی وانت ریچ  RICH

سایپا

شرکت سازنده

 

مدل موتور  RICH

 

نوع موتور  RICH

 

نوع سوخت  RICH

2438سی سی

حجم موتور  RICH

4سیلندر خطی

تعداد سیلندر  RICH

 

آرایش سیلندر  RICH

 

تعداد سوپاپ  RICH

یورو 4

استاندارد آلایندگی  RICH

مشخصات روغن موتور مناسب وانت ریچ  RICH

  API SL

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده RICH

SAE 20W-50

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  RICH

 

کیفیت روغن توصیه شده RICH براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

6 lit

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر RICH

روغن موتورهای مناسب RICH

 

روغن ترمز مناسب  RICH

DOT-4

سطح کیفیت روغن ترمز  RICH

 

دوره تعویض روغن ترمز  RICH

 

ظرفیت روغن ترمز  RICH

 

نوع روغن ترمز مناسب وانت ریچ RICH

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  RICH

9.5 lit

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور  RICH

ضدیخ پیشنهادی RICH

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب RICH

گیربکس دستی

نوع گیربکس  RICH

دیفرانسییل جلوFWD

محور محرک  RICH

API GL-4

SAE 75W-90

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) RICH

 

حجم روغن دنده (روغن گیربکس)  RICH

روغن دنده های پیشنهادی RICH

 روغن دنده کمک دستی برابر 2.8لیتروبامشخصه SAE 75W-90API GL-4است. و از روغن دنده آیسین GL-5, 75W90 استفاده نمایید.

 روغن دنده کمک الکترونیکی برابر 1.2لیتروبامشخصه ATF DEXRON IIIمیباشد.و از روغن دنده اتوماتیک آیسین Aisin AFW استفاده نمایید

  نوع گیربکس مصرفی دروانت ریچ ازنوع چندمنظوره بایه لیتیم میباشد(NO,2)

 روغن ترمزدر10000کیلومترتعویض میگردد.

روغن موتوردرهر5000کیلومترتعویض میگردد.

روغن گیربکس درهر 25000کیلومترتعویض میگردد.

روغن دیفرانسیل درهر25000کیلومترتعویض میگردد.

روغن دیفرانسییل وانت ریچ با مشخصات API GL-5 & SAE 80W-90  و با حجم 1.6 لیتر میباشد.