مایع ترمز DOT-4

روغن ترمز یا مایع ترمز، سیالی است که وظیفه انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را  در خودروهاي سبك بنزيني، وانتها  و موتور سيكلتها بر عهده دارد که در نهایت موجب فشار لنت ترمز بر دیسک یا کاسه ترمز میشود. این مایع بدلیل خصلت عملکرد خود باید دارای حداقل تراکم پذیری باشد. همچنین این مایع باید نسبت به حباب هوا حساس بوده و اجازه تشکیل حباب را ندهد. تبخیر روغن ترمز باید بسیار ناچیز باشد و با قطعات فلزی و پلاستیکی که با آنها در تماس است سازگاری داشته باشد.

این مایع، ترکیبی مصنوعی(سنتزي) است که قسمت اعظم آن از ترکیبات پلی گلیکول اتری تشکیل شده‌است. روغنهای ترمز نسبت به رطوبت حساس بوده و با جذب رطوبت نقطه جوش آنها پائین می‌آید و خاصیت خود را از دست می‌دهند. نقطه جوش معمول این روغن‌ها بیش از ۱۸۵ درجه سانتیگراد است.

DOT مخفف چیست؟ 

استفاده از DOT برای نامگذاری روغن ترمز ها بسیار معمول شده است. DOT مخفف US Department of Transportation به معنای دپارتمان حمل و نقل(ایالات متحده) است.

·         روغن ترمز  DOT4:

-        پايه گليكول(Glycol)  دارد.

-         آبي رنگ است.

-        می تواند جایگزینی باشد برای DOT3، در خودروهایی که ازDOT3 استفاده می کنند.

-         ترکیبات شیمیایی DOT4 مشابه به DOT3است؛ با این تفاوت که به DOT4 موادی اضافه شده است که مقاومت مایع ترمز را در برابر اسیدهای تشکیل شده در اثر رطوبت، افزایش می دهد. لذا ميزان جذب رطوبت در مايع ترمز DOT4 كمتر از مايع ترمز DOT3 ميباشد.

-        قیمت DOT4  بيشتر از  DOT3 است  و در برخی موارد با تایید کتابچه خودرو، این دو نوع مایع می توانند به هم اضافه و با هم قاطی شوند.

-        . DOT4 هم مانندDOT3  باید پس از 2 سال استفاده یا پیمودن 45000 کیلومتر تعویض شود.

 

-         حداقل دمای جوش خشك(دماي جوش بدون رطوبت) DOT4 حدود 230 درجه سانتیگراد و با بودن در معرض رطوبت(حداقل دماي جوش تر) حدود 155 درجه سانتیگراد است. يعني دماي جوش اين محصول بيشتر از مايع ترمز DOT3 ميباشد. 

  نکات مهم و قابل توجه در  مصرف مایع ترمز

·         روغن ترمز مایع سمی و سوزان است لذا با دقت و احتیاط مصرف نمایید.

·         مايع ترمز بايد در ظرف اوليه خود نگهداري شود و درب آن كاملاً مسدود باشد.

·         قوطي مايع ترمز را دوباره پر نكنيد و از آن براي مايعات ديگر نيز استفاده ننماييد.

·         از آلوده شدن مایع ترمز با گرد و غبار، آب و مواد روغنی نفتی و موادی  که سبب اختلال در سیستم ترمز میشود برهیزید.

·         پس از باز شدن درب مایع ترمز حداکثر طی 6 ماه آن را مصرف نمایید و استفاده از آن پس از این دوره خطرناک است.

·         مایع ترمز بایستی  در هر 50000 کیلومتر یا دوسال یک بار تعویض گردد.