مایع ترمز DOT-5

روغن ترمز یا مایع ترمز، سیالی است که وظیفه انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را  در خودروهاي سبك بنزيني، وانتها  و موتور سيكلتها بر عهده دارد که در نهایت موجب فشار لنت ترمز بر دیسک یا کاسه ترمز میشود. این مایع بدلیل خصلت عملکرد خود باید دارای حداقل تراکم پذیری باشد. همچنین این مایع باید نسبت به حباب هوا حساس بوده و اجازه تشکیل حباب را ندهد. تبخیر روغن ترمز باید بسیار ناچیز باشد و با قطعات فلزی و پلاستیکی که با آنها در تماس است سازگاری داشته باشد.

این مایع، ترکیبی مصنوعی(سنتزي) است که قسمت اعظم آن از ترکیبات پلی گلیکول اتری تشکیل شده‌است. روغنهای ترمز نسبت به رطوبت حساس بوده و با جذب رطوبت نقطه جوش آنها پائین می‌آید و خاصیت خود را از دست می‌دهند. نقطه جوش معمول این روغن‌ها بیش از ۱۸۵ درجه سانتیگراد است.

DOT مخفف چیست? 

استفاده از DOT برای نامگذاری روغن ترمز ها بسیار معمول شده است. DOT مخفف US Department of Transportation به معنای دپارتمان حمل و نقل(ایالات متحده) است.

·          روغن ترمز DOT5

-        پایه سیلیکونی دارد

-        .  بزرگترین تفاوت آن هیدروفوبیک بودن است یعنی در برابر جدب آب مقاوم است.

-        ترکیب شیمیایی این نوع مایع متفاوت از 3 نوع دیگر و بر پایه سیلیکون است و به هیچ وجه نمی توان آن را به 3 نوع دیگر اضافه کرد.

-         استفاده از DOT 5 در سیستم ترمزهایی که ازDOT3  و DOT4 بهره می برده  اند، به واشرهای پلاستیکیِ سیستم ترمز آسیب می زند.

-        رنگDOT 3  و DOT 4 از رنگ روشن تا  کهربایی کمرنگ می باشد؛ ولیDOT 5 به رنگ  ارغوانیست.

-        این مایع، رنگ را پاک نمی کند و به همین جهت بیشتر در موتور سیکلتها استفاده می شود

-        .  DOT 5 برخلاف  3 نوع دیگر، جاذب آب نیست؛ ولی 33 برابر سایر مایع ترمزها، هوا در خود حل می کند.

-         با افزایش دما، حبابهای هوا در DOT 5 منبسط می شوند و پدال ترمز، به علت فشرده کردن هوا، حالت اسفنجی به خود می گیرد.

-        . DOT 5 برای ترمزهایABS  مایع مناسبی نیست؛ چون در سیستم ABS پمپهایی وجود دارند که مایع ترمز DOT 5 را هوا دهی می کنند و حبابهای هوا مانع روغنکاری مطلوب اجزای سیستمABS می شوند. در ارتفاع و دمای بالا، سیستم ترمزی که ازDOT  5 استفاده می کند، بد کار می کند. در ارتفاع زیاد، قسمتی از مایع ترمز تبخیر می شود و حبابهای جدید گاز در سیستم ترمز به وجود می آیند.

-         حداقل دمای جوش خشك  DOT5 حدود 260 درجه سانتیگراد است.