روغن موتور شورلتهای قدیمی

روغن موتورها و روغن دنده های توصیه شده برای مدلهای مختلف شورلت بنابر درخواست یکی از مشتریان سایت اطلاعات جامع روغن موتورها پس از تحقیقات جامع به شرح ذیل تقدیم نمایندگیهای مجاز این خودرو، تعمیرکاران محترم و اتوسرویسکاران گرامی میگردد

 

در شورلت بلیزر Chevrolet blazer  که مربوط به مدلهای کمتر از 2000 هستند (حجم موتور 4300 سی سی)روغن موتور با سطح ویسکوزیته 5W-40  و با حجم 4.3 لیتر بایستی استفاده گردد

در این خودرو با دنده اتوماتیک روغن دنده با مشخصات  DEXRON III, ZF TE ML 09/14, FORD ESD-M2C138-CJ/ESP  با روغن پایه نیمه سینتتیک یا تمام سینتتیک با حجم 4.7 لیتر بایستی استفاده شود.

 

 

در شورلت کامارو Chevrolet camaro  که مربوط به مدلهای کمتر از 2000 هستند (حجم موتور 3800و 5700سی سی)روغن موتور با سطح ویسکوزیته 5W-40 یا 10W-40  و با حجم به ترتیب 4.2 لیتر و 5.2  لیتر بایستی استفاده گردد.

در این خودرو با دنده اتوماتیک روغن دنده با مشخصات  DEXRON III, ZF TE ML 09/14, FORD ESD-M2C138-CJ/ESP  با روغن پایه نیمه سینتتیک یا تمام سینتتیک با حجم 4.7 لیتر و در مدل دنده دستی با حجم روغن دنده 3.2 لیتر  توصیه شده است.

 

در شورلت کوروت Chevrolet corvet  که مربوط به سال 2014 و با حجم موتور 6200 سی سی میباشد روغن موتور 5w-30  و یا ظرفیت 9.9 لیتر توصیه شده است.

 

در شورلت کاپتیوا با مدل دنده دستی مربوط به سالهای 1958 به بعد روغن موتور با سطح ویسکوزیته 5W-40 و یا حجم 4.5 لیتر توصیه شده است.

 

در شورلت کاپریس مربوط به سالهای 185 و  بعد از آن که دارای حجم موتور 3500 سی سی میباشد روغن موتور 5W-40  و روغن دنده با مشخصات ATF III  توصیه شده است.

 

 

 

 

 

شورلت C30 گیربکس اتوماتیک 8 سیلندر سال 1976

 

 

شورلت ایمپالا گیربکس اتوماتیک یا دنده ای 1974

 

 

شورلت بلر 1955 دنده ای

 

 

شورلت رویال دنده ای

 

 

شورلت سابرین 1376 دنده اتوماتیک

 

 

شورلت سلبرتی 1989 دنده اتوماتیک

 

 

شورلت کاپریس 1985 دنده اتوماتیک با حجم موتور 3500 سی سی

 

 

شورلت مونت کارلو دنده اتوماتیک موتور 3500 سی سی

 

 

شورلت نوا دنده اتوماتیک با فرمان هیدرولیک

 

 

شورلت وگا دنده ای سال 2005

 

 

شورلت ون 1991 دنده اتوماتیک

 

 

 

 

 

 

 

دانستنيها