روغن موتور آیسین پاور گرین Aisin SN 0W20

HYBRID

Vehicles Engine Oil

AISIN POWER GREEN

SN 0W-20

آیسین پاور گرین (Aisin Power Green) بالاترین و آخرین سطح دانش تولید روغن موتورهای بنزینیCutting-Edge Technology) و بالاترین کیفیت روغن موتورهای بنزینی  مطابق با سطوح کیفی موسسه نفت آمریکا (API) را دارا  میباشد.

کارایی و کارکرد بالای روغن موتور، کاهش مصرف سوخت، کاهش سایش و اصطکاک بین قطعات موتور و ماندگاری و دوام بالا در برابر حرارت،از ویژگیهای بازر این محصول میباشد. آیسین پاور گرین، با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک تولید شده  و در بسته بندی 1 و 4 و 5 لیتری عرضه میگردد.

 

مورداستفاده:

·         مناسب برايخودروهايهيبريديوسازگاربا محيط زيست.

·         مناسب جهت موتورهای بنزینیچهارزمانهبامکشطبيعيوتوربوشارژ.

·         قابل استفاده در درتمامخودروهايسواريوکاميونتهای سبک.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آیسین ایران  www.aisin-lubricants.ir  مراجعه نمایید.

 

 http://aisin-lubricants.ir/