روغن گیربکس 75W-90

مشخصات روغن دنده 75W90

ماکزیمم کارائی در شرایط سخت کاری

سازگار با قطعات لاستیکی و پلاستیکی

تشکیل مناسب فیلم روغن دربین سطوح فلزی

حاوی مواد کنترل کننده کف در سیستم گیربکس

ممانعت از تولید رسوب و لجن در گیربکس اتومات

محافظت عالی از قطعات گیربکس در برابر حرارت بالا 

ماکزیمم حفاظت از گیربکس در برابر سائیدگی و فرسایش

حاوی روغن پایه سنتییک همگام با آخرین تکنولوژی روز دنیا

کاهش مصرف سوخت بواسطه کاهش اصطکاک و روانکاری صحیح قطعات

تغییر دنده آسان در دماهای پائین و زمستان٬ بخصوص در زمان استارت موتور

حاوی مواد افزودنی جدید با فرمولاسیون خاص جهت ممانعت از رسوب ، خوردگی و اکسیداسیون