روغن دنده اتوماتيك ATF III

 

 ATF III, DEXRON III G, MERCON  V

 ATF III  روغن دنده سنتتيك ويژه گيربكس هاي اتوماتيك و سيستم انتقال نيرو مي باشد كه ازتركيب روغن پايه سنتتيك با كيفيت بالا و مواد افزودني ويژه فرموله شده و بيشترين سازگاري را با قطعات در تماس داشته و از پايداري حرارتي خوبي برخوردار مي باشد.

 

ويژگي هاي محصول:

-          پايداري برشي عالي و مقاومت فوق العاده در برابر خوردگي، ايجاد كف و زنگ زدگي .

-          خاصيت بسيار خوب ضد سايش و مقامت در برابر فشارها(بارهاي) سنگين.

-          خاصيت فوق العاده انتقال حرارت.

-          كاركرد خوب در دماهاي پايين.

-          سازگاري با مواد الاستومري و تشكيل دهنده آب بندها.

 

 

سطوح كارايي محصول

-          GM DEXTRON IIIG & II

-          FORD MERCON

-          ALLISON C4

-          CATERPILLAR TO-2

-          NISSAN MATIC FLUID D, FLUID  J

-          SUBARU ATF

-          TOYOTA ATF TYPE T, TII, T-III, T-IV

-           HONDA ATF-II, ATF-Z1 (AT Car)

-          MAZDA ATF D-III, ATF M-3

-           ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III

-          SUZUKI ATF OIL, ATF OIL SPECIAL