صفحه اصلی

روغن موتور با ویژگیهای زیر در خودرو بی ام و BMW ACTIVEHYBRID 5 توصیه میشود

 API SM 5W-30

 API SM 10W-30

 API SN GF-5 5W-30

   API SN GF-5 10W-30

 

 

 free joomla templatesjoomla templates
www.askmeaboutengineoils.com