روغن موتور گریت وال وینگل دیزل و بنزینی

 

 

Great Wall Wingle 6 4WD Dieselشناخته میشودوانت وینگل 3 و 5 هر دو مجهز به موتور 2400 سی سی بنزینی بوده و مدل وینگل 3 تک دیفرانسیئل و مدل وینگل 5 دو دیفرانسیئل و تک دیفرانسیئل می باشد.

مشخصات فنی وانت گریت وال وینگل

شرکت گریت وال و مونتاژ در شرکت دیار خودرو

شرکت سازنده

4G69S4N موتور 2000سی سی بنزینی

GW2.8TC-2 موتور 2800 سی سی دیزلی

GW2.8TCI موتور 2800 سی سی دیزلی

GW2.8TDI-2 موتور 2800 سی سی دیزلی

GW2.5TCI موتور 2500 سی سی دیزلی

GW4D20 موتور 2000 سی سی دیزلی

GW4D20B موتور 2000 سی سی دیزلی

نوع موتور وینگل

بنزین و گازوئیل

نوع سوخت وینگل

1996 سی سی (2.0 L) دیزل

2499 سی سی (2.5 L) دیزل

1771 سی سی (2.8 L) دیزل

2378 سی سی (2.4 L) بنزینی

حجم موتور وینگل

4 سیلندر خطی 4 زمانه سیستم خنک شونده با آب ، پاشش مستقیم

تعداد سیلندر وینگل

خطی

آرایش سیلندر وینگل

16 سوپاپ

تعداد سوپاپ وینگل

یورو 4

استاندارد آلایندگی وینگل

مشخصات روغن موتور مناسب وینگل

برای موتور بنزینی سه سطح کیفی SL ,SM ,SN ویسکوزیته 10W40  برای مناطق گرم و 5W30 برای مناطق خیلی سرد

برای موتورهای دیزلی 15W40 با کیفیت CI-4 یا CH-4

یا روغن موتور 5W40 برای مناطق خیلی سرد

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده وینگل

تابستان10W-40 یا 10W30

5W-30 زمستان و مناطق معتدل

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده وینگل

A3/B4

کیفیت روغن توصیه شده وینگل براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

موتور بنزینی 4.2 لیتر

موتور دیزلی 5.6 لیتر موتور های 2800 و 2500 سی سی و 5.7 لیتر موتورهای 2000 سی سی دیزل

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر وینگل

روغن موتورهای مناسب وانت وینگل Wingle

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن ترمز مناسب وانت وینگل Wingle

DOT-4

سطح کیفیت روغن ترمز وانت وینگل Wingle

هر 2 سال یا 40000کیلومتر کارکرد

دوره تعویض روغن ترمز وانت وینگل Wingle

150 سی سی

ظرفیت روغن ترمز وانت وینگل Wingle

روغن ترمزهای مناسب وانت وینگل Wingle

 

 

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) وانت وینگل Wingle

موتور 2400سی سی بنزینی 8 لیتر(4 لیتر ضدیخ و 4 لیتر آب رادیاتور)

موتور 2000سی سی دیزل 8 لیتر (4 لیتر ضدیخ و 4 لیتر اب رادیاتور)

موتور دیزل 2800 سی سی GW2.8TDI-2برابر 10 لیتر

موتور 2500 سی سی دیزل 9 لیتر

موتور 2800 سی سی GW2.8TC-2 و GW2.8TCI برابر 9 لیتر

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور وانت وینگل   

ضدیخهای مناسب وانت وینگل Wingle

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب وانت وینگل Wingle

5 دنده دستی  

نوع گیربکس وانت وینگل 

موتور 2400 سی سی دو دیفرانسیئل و تک دیفرانسیئل

2WD و 4WD

محور محرک وانت وینگل 

برای مدل دیزلی و بنزینی 75w-90 GL-4

 در دماهای خیلی بالا از روغن گیربکس 85W140 استفاده نمایید.

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) وانت وینگل 

برای مدل دیزلی م دول بنزینی  2.5 لیتر

 مدل 2000 سی سی دیزلی برابر 2.8 لیتر

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) وانت وینگل 

روغن دنده های پیشنهادی وانت وینگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان وانت وینگل5 با مشخصات  ATF III  و با حجم  1لیتر میباشد.و سیستم جعبه فرمان وینگل از نوع دنده شانه ای و پینیون می باشد

نوه روغن گیربکس کمک وانت وینگل با مشخصه ATF3 و برای مدل 2000 سی سی دیزل 1.6 لیتر و برای مدل 2500 و 2800 سی سی دیزل برابر 1.2 لیتر میباشد برای مدل 2400 سی سی بنزینی میزان روغن گیربکس کمک برابر 1.2 لیتر و با مشخصه ATF3 میباشد

در وانت وینگل مدل بنزینی میزان روغن دیفرانسیئل جلو 1.5 لیتر 75W-90 GL-5

در وانت وینگل مدل بنزینی میزان روغن دیفرانسیئل عقب 2.7 لیتر 75W-90 GL-5

در وانت وینگل مدل دیزلی میزان روغن دیفرانسیئل عقب 2.8 لیتر 75W-90 GL-5

در وانت وینگل مدل دیزلی میزان روغن دیفرانسیئل جلو برای موتور 2000 سی سی  1.9 لیتر 75W-90 GL-5 و برای بقیه مدلها برابر 1.5 لیتر میباشد.

روغن هیدرولیک فرمان مناسب گریت وال وینگل