روغن موتور گریت وال هاوال اچ6

 

 

گریت وال هاوال H6

مشخصات فنی  گریت وال هاوال H6

شرکت گریت وال و مونتاژ در شرکت دیار خودرو

شرکت سازنده

 

نوع موتور گریت وال هاوال H6

بنزین باا کتان حداقل 92

و گازوئیل سبک

نوع سوخت گریت وال هاوال H6

حجم موتور گریت وال هاوال H6

1997 سی سی (2.0 L) چهار زمانه 4 سیلندر بنزینی

1995 سی سی (2.0 L) چهار سیلندر چهار زمانه توربوشارژ اینترکولر دیزل

4 سیلندر خطی 4 زمانه سیستم خنک شونده با آب ، پاشش مستقیم

تعداد سیلندر گریت وال هاوال H6

خطی

آرایش سیلندر گریت وال هاوال H6

16 سوپاپ

تعداد سوپاپ گریت وال هاوال H6

یورو 4

استاندارد آلایندگی گریت وال هاوال H6

مشخصات روغن موتور مناسب وینگل

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده  گریت وال هاوال H6

موتور بنزینی:

روغن موتور نیمه سنتتیک

یا تمام سنتتیک با سطح کیفیت API SN یا API SM

موتور دیزلی:

روغن موتور نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک

سطح کیفیت API CI-4 یا API CH-4 یا روغن موتور بنزینی 5W40 SN/CF

 

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده گریت وال هاوال H6:

موتور بنزینی

مناطق معتدل و سرد 5W30

مناطق گرم و جنوب 10W40

موتور دیزلی

5W40 و 15W40 به ترتیب مناطق معتدل و سرد و مناطق گرم

موتور بنزینی 4.3 لیتر

موتور دیزلی 6.2 لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر گریت وال هاوال H6

روغن موتورهای مناسب گریت وال هاوال H6

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن ترمز مناسب گریت وال هاوال H6

DOT4

سطح کیفیت روغن ترمز گریت وال هاوال H6

هر 2 سال یا 40000کیلومتر کارکرد

دوره تعویض روغن ترمز گریت وال هاوال H6

800 سی سی

ظرفیت روغن ترمز گریت وال هاوال H6

روغن ترمزهای مناسب گریت وال هاوال H6

 

 

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) گریت وال هاوال H6

7.5-7.7 لیتر ضدیخ و مایع خنک کننده

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور گریت وال هاوال H6

ضدیخهای مناسب گریت وال هاوال H6

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب گریت وال هاوال H6

5 دنده دستی  

6 دنده دستی

دنده اتوماتیک

نوع گیربکس گریت وال هاوال H6

 

محور محرک گریت وال هاوال H6

گیربکس 5MT روغن دنده دستی GL-4/GL-5, SAE 75W90 با حجم 2.2 لیتر

گیربکس 6MT روغن دنده دستی GL-4/GL-5, SAE 75W90 با حجم 2.8 الی3 لیتر

 در مناطق گرم از روغن دنده 85W140 استفاده گردد

گیربکس اتوماتیک روغن دنده اتوماتیک ATF SP-III با حجم 7.5 لیتر

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) گریت وال هاوال H6

برای مدل دیزلی م دول بنزینی  2.5 لیتر

 مدل 2000 سی سی دیزلی برابر 2.8 لیتر

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) گریت وال هاوال H6

روغن دنده های پیشنهادی گریت وال هاوال H6

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان گریت وال هاوال H6 با مشخصات  ATF III  و با حجم  1.2لیتر میباشد.

روغن موتور گریت وال هاوال اچ6 در هر 7000 تا 10000 کیلومتر تعویض گردد و همزمان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد

روغن هیدرولیک فرمان مناسب گریت وال وینگل