روغن موتور 206 تیپ 1و تیپ2و تیپ3و صندوقدارv19,V20

 2- 

 

روغن موتور پژو 206  با حجم موتور 1400 سی سی (تیپ1، تیپ 2، تیپ3، مدل صندوقدارV19,V20)

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهپژو 206

API  SM

API  SL

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پژو 206

20W-50

کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

 

نوع روغن پایایه روغن موتورپژو 206

پایه معدنی یا نیمه سنتتیک 

حجم روغن موتور با تعویض فیلترپژو 206

3.25 لیتر

بدون تعویض فیلتر برابر 3 لیتر

روغن موتور های مناسب پژو 206 تیپ 1،تیپ2،تیپ3،صندوقدار V19, V20        

 

 

 روغن موتور نیمه سنتتیک آیسین

SN 20W50


 

 

 

 

 

نکات مهم در سرویس و نگهداری پژو 206 با موتور 1400 سی سی

در هر بار تعویض روغن موتور پژ و 206 حتما فیلتر روغن نیز تعویض گردد

 

3- روغن ترمز مناسب پژو 206 با موتور 1400 سی سی

روغن ترمزپژو 206  با حجم موتور 1400 سی سی (تیپ1، تیپ 2، تیپ3، مدل صندوقدارV19,V20)

 نوع روغن ترمز پژو 206

 SAE 75W-80

API GL-5

دوره تعویض روغن ترمز پژو 206

هر دو سال یکبار

یا هر 50000کیلومتر یکبار

حجم روغن ترمز پژو 206

 

نوع روغن ترمز پیشنهادی پژو 206

 

 

 

روغن ترمزهای مناسب پژو 206 با موتور 1400 سی سی

 

 

 

 

 

 

4- روغن گیربکس، هیدرولیک فرمان و ضدیخ مناسب پژو 206 با موتور 1400 سی سی

روغن دنده(واسکازین) پژو 206  با حجم موتور 1400 سی سی (تیپ1، تیپ 2، تیپ3، مدل صندوقدارV19,V20)

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)برای مدل دستی

75w-80

حجم روغن دنده (روغن گیربکس)- دیفرانسیل پژو 206

2 لیتر

روغن دنده های مناسب  پژو 206(پژو 206  تیپ1،2،3 و صندوقدار (V20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان پژو 206  با حجم موتور 1400 سی سی (تیپ1، تیپ 2، تیپ3، مدل صندوقدارV19,V20)

 روغن هیدرولیک(فرمان) پژو 206

Dexron II-D

Alison C-4

ATF II

حجم روغن هیدرولیک پژو 206

1 لیتر

روغن هیدرولیک فرمان مناسب  پژو 206(پژو 206  تیپ1،2،3 و صندوقدار (V20

 

 

 

 

ضدیخ مناسب پژو 206  با حجم موتور 1400 سی سی (تیپ1، تیپ 2، تیپ3، مدل صندوقدارV19,V20)

 

 

 

 

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده برای مدلهای فوق متفاوت از مدلهای با حجم موتور 1600 سی سی است.

البته سایت خودروسازی پژو 206 برای مدلهای عرضه شده در کشورهای اروپایی روغن موتور 5W-40, 10W-40  را نیز توصیه میکند.