کرمان موتور

 

 

 روغن موتور لیفان X60

10W-40 SNنیمه سینتتیک

10W-40 SM نیمه سینتتیک

3.8 لیتر با تعویض فیلتر

 

 روغن موتور لیفان520

 

20W-50 SM

20W-50 SL 

3.8 لیتر

 

 روغن موتور مناسب لیفان 620

10W-40 SM

10W-40 SL

3.8 لیتر  

روغن موتور جک توجوی S3

 زمستان 10w40 و تابستان20w50

موتور 1300 سی سی برابر 3 لیتر

موتور 1500 سی سی برابر 4 لیتر

روغن موتور JAC J5

 روغن موتور, 10W-40 API SN 

روغن موتور API SM, 10W-40

روغن موتورموتور 1800 سی سی

برابر 3.5 لیتر نیمه سینتتیک

 

روغن موتور JAC J5 JAC J5 1500 CC

 روغن موتور, 10W40 API SN 

روغن موتور API SM, 10W40 

روغن موتور موتور 1500 سی سی

4 لیتر نیمه سینتتیک

 روغن موتور مناسب جک S5

SAE  5W30, 5W40, 10W30

6MT= 5.5 lit , 5MT=4.5 lit

 

روغن موتور لیفان X50

 10W-40 SN  3.8 lit

5W-30 SN 3.8 lit


 

 روغن موتور مناسب لیفان 820

 SN 5W40 برای مناطق سرد و معتدل

SN 10W40 برای مناطق و هوای گرم

 حجم روغن موتور 4 لیتر موتور 2400 سی سی