رنو پارس

 

روغن موتور رنو لتیتود Latitude

برای لتیتود با موتور 2000سی سی 4.2 lit

برای لتیتود با موتور 2500 سی سی5.7 lit

برای لتیتود  با موتور 3500 سی سی 5.7 lit

           API SN & SM,  SAE 5W-30 OR 5W-40 

روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

تندر 90 ون روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

روغن موتور مناسب مگان

 

5.4 lit 10w-40 SM  موتور 2000 سی سی 

4.8 lit 10w-40 SM  موتور 1600 سی سی

روغن موتور رنو داستر Duster

موتور1600 سی سی بنزینی 4.8  لیتر 5w-30 SN

موتور 2000 سی سی بنزینی

موتور 1200 سی سی بنزینی

موتور 1500 سی سی دیزلی4.5 لیتر5W-40 SN

روغن موتور رنو فلوئنس Renault fluence

موتور 2000 سی سی 4.5 لیتر  SN 5W-40

موتور 1600 سی سی 4.8 لیتر  SN 5W-40

موتور 1500 سی سی 4.5 لیترSN 5W-40  

 

روغن موتور مناسب رنو کولئوس

5W30 SN 5.1 lit برای مدل 2500 سی سی

5W-40 SM 7.4 lit برای مدل 2000 سی سی

روغن موتور رنو لاگونا renault laguna

Engine 2000 cc 16v SN 5W30, 4.4 lit

Engine 2000 cc DOHC SN 5W40, 5.4 lit

 

 روغن موتور رنو کپچر

  موتور 900 سی سی 4.1 لیتر  SN 5W-40

موتور 1200 سی سی 4.6 لیتر  SN 5W-40

موتور 1500 سی سی 4.5 لیترSN 5W-40 

موتور 2000سی سی 16Vبرابر 4.2 لیتر

موتور 2000سی سی دیزل 7.4 لیتر

 

 روغن موتور رنو سیمبل

 موتور 1600 سی سی 4.9 لیتر  SN 5W-40

 

 روغن موتور رنو اسکالا renault scala

SN 5W30 fully synthetic

 

SN 5W40 fully synthetic