روغن موتور رنو لتیتود Latitude

در جدول ذیل مشخصات روغن موتور، روغن دنده و انواع روان کننده های رنو لتیتود latitudeگردآوری شده است

مشخصات فنی  رنو لتیتود latitude

رنو فرانسه و عرضه توسط پارس خودرو

شرکت سازنده  رنو لتیتود latitude

2.5L 16 V (M4R)    بنزینی

2.5 V6 (2ZV)  بنزینی

3.5 V6 (5ZV)  بنزینی

1.5 DCI K9K  دیزلی

2.0 DCI M9R دیزلی

V9X V6 DCI  دیزلی

مدل موتور     رنو لتیتود latitude

 

نوع موتور     رنو لتیتود latitude

 

نوع سوخت     رنو لتیتود latitude

2.5L 16 V (M4R)    بنزینی 1997 سی سی

2.5 V6 (2ZV)  بنزینی 2495 سی سی

3.5 V6 (5ZV)  بنزینی 3498 سی سی

1.5 DCI K9K  دیزلی 1461 سی سی

2.0 DCI M9R دیزلی 1995 سی سی

V9X V6 DCI  دیزلی 2993  سی سی

حجم موتور    رنو لتیتود latitude

4سیلندر خطی

تعداد سیلندر    رنو لتیتود latitude

خطی

آرایش سیلندر     رنو لتیتود latitude

16سوپاپ

تعداد سوپاپ    رنو لتیتود latitudeKoleos

یورو 4 و یورو5

استاندارد آلایندگی   رنو لتیتود latitude

مشخصات روغن موتور مناسب   رنو  رنو لتیتود latitude

API SN

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده  رنو لتیتود latitude

SAE 5w-30

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده   رنو لتیتود latitude

ACEA A3/B3

کیفیت روغن توصیه شده   رنو لتیتود latitudeبراساس استاندارد خودرو سازی اروپا

2.5L 16 V (M4R)    بنزینی 4.2 لیتر

2.5 V6 (2ZV)  بنزینی 5.7  لیتر

3.5 V6 (5ZV)  بنزینی 5.7 لیتر

1.5 DCI K9K  دیزلی4.5 لیتر

2.0 DCI M9R 127 KW دیزلی 7.4 لیتر

2.0 DCI M9R 110 KWبجز یورو3دیزلی 8.2 لیتر

2.0 DCI M9R 110 KWیورو3 دیزلی 7.4 لیتر

V9X V6 DCI  دیزلی  6.8 لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر رنو لتیتود latitude

روغن موتورهای مناسب   رنو لتیتود latitude

 

 

 

 

 

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

روغن ترمز مناسب    رنو لتیتود latitude

DOT-4

سطح کیفیت روغن ترمز   رنو لتیتود latitude

 

دوره تعویض روغن ترمز   رنو لتیتود latitude

 

ظرفیت روغن ترمز   رنو لتیتود latitude

 

نوع روغن ترمز پیشنهادی  رنو لتیتود latitude

 

 

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)    رنو لتیتود latitude

 

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور    رنو لتیتود latitude

ضدیخ مناسب    رنو لتیتود latitude

 

 

 

 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب رنو لتیتود  

3500 CC با گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

نوع گیربکس   رنو لتیتود latitude

دیفرانسییل جلوFWD

محور محرک    رنو لتیتود latitude

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)    رنو لتیتود latitude

 

حجم روغن دنده  اتوماتیک (روغن گیربکس)     رنو لتیتود latitude

روغن دنده های پیشنهادی   رنو لتیتود latitude