روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری

در جدول ذیل مشخصات روغن موتور و سایر روان کننده های خودروی وانت زامیاد پایه گاز سوز یا بنزین سوز گردآوری شده است

مشخصات فنی وانت 24 انژکتوری زامیاد

 

شرکت سازنده

 

مدل موتور وانت زامیاد                                           

OHC انژکتوری

نوع موتور وانت زامیاد

بنزین /گازوییل/گاز طبیعی

نوع سوخت وانت زامیاد

2389 سی سی (2.4 L)

حجم موتور وانت زامیاد

4سیلندر

تعداد سیلندر وانت زامیاد

خطی( ردیفی)

آرایش سیلندر وانت زامیاد

 

تعداد سوپاپ وانت زامیاد

 

استاندارد آلایندگی وانت زامیاد

مشخصات روغن موتور مناسب وانت زامیاد

API SJ

API SL

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهوانت زامیاد

SAE 20W-50

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده وانت زامیاد

 

کیفیت روغن توصیه شده وانت زامیاد براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

3.9 lit

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر وانت زامیاد

روغن موتورهای مناسبوانت زامیاد

 

 

 

روغن ترمز مناسب وانت زامیاد

 

سطح کیفیت روغن ترمز وانت زامیاد

 

دوره تعویض روغن ترمز وانت زامیاد

 

ظرفیت روغن ترمز وانت زامیاد

 نوع روغن ترمز پیشنهادی وانت زامیاد

 

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) وانت زامیاد

7.5 lit

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) وانت زامیاد

ضدیخ پیشنهادی وانت زامیاد

 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب وانت زامیاد

 

نوع گیربکس وانت زامیاد

محور عقب

محور محرک وانت زامیاد

API GL-4 SAE 85W-90

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)وانت زامیاد

2.7 lit

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) وانت زامیاد

روغن دنده های پیشنهادی وانت زامیاد

 

 

 

روغن دیفرانسییل وانت زامیاد برابر 2.4 لیتر است.و با مشخصه API GL-5 و ویسکوزیته 85W-90توصیه میگردد.

مدل وانت 24زامیاد انژکتوری ودوگانه سوز میباشد.