روغن موتور آئودی آی 3

منتشر شده در چهارشنبه, 26 آبان 1395 14:25
نوشته شده توسط مجتبي نادري
بازديد: 7844

روغن موتور مناسب آئودی A3 در جدول ذیل ذکر گردیده است

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک