روغن موتور بی ام و سری 3

 

 

 

روغن موتور مناسب بی ام و سری 3

BMW 325I  کروک

BMW 330I  کوپه

BMW 325I کوپه

BMW 335I کروک

BMW 320I سدان

BMW 320I کروک

 

 

  روغن موتور پیشنهادی بی ام و برای مدل خودروهای سری 3 با ویسکوزیته 5w30 یا 0w30 بوده و تمام سنتتیک می باشد نوع روغن پایه این روغن موتورها، حتما بایستی تمام سنتتیک باشد