روغن موتور بی ام و ایکس 5

مشخصات فنی و نوع روغن مونور ، روغن دنده و ... BMW X5

مشخصات موتور  BMW X5

 

نوع موتور  BMW X5

6سیلندر

تعداد سیلندر  BMW X5

 

تعداد سوپاپ  BMW X5

3لیتر یا3000سی سی

حجم موتور  BMW X5

مشخصات روغن موتور مناسب BMW X5

API SM  و بالاتز از آن

سطح کیفیت روغن موتور  BMW X5

SAE 5W-40,

SAE 0W-40,

SAE 0W-30,

SAE 5W-30,

ویسکوزیته روغن موتور  BMW X5

6.9کوارتز

یامعادل 6.5لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور   BMW X5

 به سطور آخر جدول مراجعه نمایید

روغن موتورهای مناسب  BMW X5

روغن دنده  BMW X5

 

نوع گیربکس  BMW X5

 

محور محرک  BMW X5

 

کیفیت روغن دنده  BMW X5

 

حجم روغن دنده(روغن گیربکس)  BMW X5

 

روغن دنده های مناسب  BMW X5

روغن ترمزBMW X5

DOT-4

سطح کیفی روغن ترمز  BMW X5

 DOT-4,

Amsoil brake fluid DOT-4

روغن ترمزهای مناسب  BMW X5

مایع خنک کننده(ضدیخ)  BMW X5

11.5کوارتزیامعادل 10.9لیتر

حجم مایع خنک کننده  BMW X5

Amsoil/Vital

ضد یخ مناسب  BMW X5

روغن هیدرولیک فرمان  BMW X5

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان  BMW X5

 

 

نوع روغن پایه تمام روغن موتورهای توصیه شده شرکت BMW برای BMW X5 از نوع تمام سینتتیک میباشد. وبهترین نوع ویسکوزیته از نوع SAE 5W-40 میباشد لذا روغن موتور  5W-40 با سطح کیفیت API SN را توصیه میکنیم.

حجم روغن دیفرانسیئل عقب BMW X5 برابر 2.1 پیت یل یک لیتر است.

حجم روغن دیفرانسیئل جلو BMW X5 برابر 1.3 پیت یا 6. لیتر است.