هیوندای (Hyundai)

 

روغن موتور هیوندای اکسنت 

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.5 لیتر برای مدل 1400 سی سی

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.6 لیتر برای مدل 1600 سی سی

 

روغن موتور هیوندای ولاستر

حجم روغن موتور 3.3 لیتر

کیفیت روغن موتور SN 5W-30

 

روغن موتور مناسب آزرا AZERA

 

 API SN 5W-30برای مدلهای بعد  از 2010 

API SM 5W-40 برای مدلهای قبل از 2010

روغن موتور هیوندای النترا

  موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیتر, SN 5W-30

موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیترSN 5W-40و

روغن موتور هیوندای کوپه hyundai coupe

برای مناطق معتدل و سرد 5W30 و 5W40

برای مناطق خیلی گرم  ویسکوزیته 20W50

موتور 1600 سی سی برابر 3.3 لیتر

موتور 2000 سی سی برابر 4 لیتر

موتور 2700 سی سی برابر 4.5لیتر

روغن موتور هیوندای جنسیس 2016

SN 5W-30,  6.9  lit, engine 3800 cc

SN 5W-30,      8  lit, engine 5000 cc 

روغن موتورهیوندای جنسسGenesis کوپه  Genesis Coupe 

 روغن موتور مناسب جنسس کوپه

SAE 5W-40 SN

SAE 5w-30 SN

روغن موتور هیوندای سوناتا Sonata

SN 5W-30,5W-40, 4.1 lit, engine 2000 cc

SN 5W-30,5W-40, 4.7 lit, engine 2400 cc 

SN 5W-30,5W-40, 5.7 lit, engine 3300 cc

روغن موتور هیوندای سانتافه 

SN 5W-30,5W-40, 4.6 lit, engine 2400 cc

SN 5W-30,5W-40, 5.7 lit, engine 3300 cc 

SN 5W-30,5W-40, 5.2lit, engine 3500 cc

SM 5W-40,5W-30, 4.5 lit, engine 2700 cc

روغن موتور هیوندای توسان

 SN 5W-30,5W-40, 4.5 lit, engine 1600 cc 

SN 5W-30, 5W-40 , 4 lit , engine 2000 cc

روغن موتور هیوندای وراکروزIX55

 

SN 5W-30 & 5W-40, 7.2 lit, engine 3000 CC دیزل

SN 5W-30 & 5W-40, 5.2 lit, engine 3800 CC بنزینی

روغن موتور هیوندای ورنا

 20W-50  برای هوای معمولی

10W-40 SMبرای هوای معتدل

5W-30 SN برای هوای خیلی سرد

روغن موتور هيونداي I30

موتور 1600 سی سی 3.6 لیتر SN 5W-30

موتور 1800 سی سی 4  لیتر SN 5W-30

موتور 2000 سی سی 5.9 لیتر 5W-30

 

 روغن موتور مناسب هیوندای I20

SN 5W-30  با حجم 3.6 لیتر برای موتور 1400 سی سی

SN 5W-40  با حجم 3.6 لیتر برای موتور 1400 سی سی

 

 روغن موتور مناسب هیوندای I40

 

موتور 1600 سی سی 3.3 لیتر SN 5W-30

موتور 2000 سی سی 4  لیتر SN 5W-30

 

 روغن موتور کامیونت هیوندای HD78

 

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

 

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

 

  کامیونت هیوندای HD65

 

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

  کامیونت هیوندای H350