روغن موتور هیوندای ورنا

هیوندای ورنا در موتور 1600 سی سی طراحی شده است مشخصات ذیل برای هیوندای ورنا مدل 2003 و بعد از آن  گردآوری شده است این خودرو در دو مدل گیربکس دستی و گیربکس اتوماتیک وجود دارد.

 

روغن موتور مناسب هیوندای ورنا

مشخصات  فنی موتور هیوندای ورنا

نوع موتور   هیوندای ورنا

 DOHC

تعداد سیلندر   هیوندای ورنا

4 سیلندر خطی مستقیم

تعداد سوپاپ   هیوندای ورنا

 

حجم موتور    هیوندای ورنا

1599 سی سی

مشخصات روغن موتور توصیه شده   هیوندای ورنا

سطح کیفیت روغن موتور   هیوندای ورناaccent

API SM

API SL

API SN

ویسکوزیته روغن موتور   هیوندای ورنا

برای دمای معمولی روغن موتور با ویسکوزیته 20W-50

برای دمای معتدل روغن موتور با ویسکوزیته10W-40

برای دمای خیلی سرد  ومناطق قطبی روغن موتور با ویسکوزیته 5W-30

ظرفیت(حجم) روغن موتور   هیوندای ورنا

3.3 لیتر با تعویض فیلتر و 3 لیتر بدون تعویض فیلتر

روغن موتورهای مناسب   هیوندای ورنا

 

 

 

 روغن موتور آیسین SN 10W40

روغن دنده مناسب   هیوندای ورنا

نوع گیربکس   هیوندای ورنا

 6 دنده اتوماتیک یا 5 دنده دستی

 محور محرک   هیوندای ورنا

 محور جلو

کیفیت روغن دنده   هیوندای ورنا

  API GL-5, SAE 75W-90

کیفیت روغن دنده اتوماتیک  هیوندای ورنا

ATF III

حجم روغن دنده دستی (روغن گیربکس(   هیوندای ورنا

2.1 لیتر

حجم روغن دنده (واسکازین) دنده اتوماتیک هیوندای ورنا

5.1  لیتر

روغن دنده های(واسکازین) مناسب   هیوندای ورنا

 
 

 

 

روغن ترمز    هیوندای ورنا

سطح کیفی روغن ترمز   هیوندای ورنا

DOT-4 وبرابر .9 لیتر یا DOT-3

روغن ترمزهای مناسب   هیوندای ورنا

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا از نوعATF II  بوده و در هر 30000مایل بایستی تعویض گردد.

مایع خنک کننده(ضدیخ)     هیوندای ورنا

حجم مایع خنک کننده   هیوندای ورنا

برابر5.5لیتر

ضد یخ مناسب    هیوندای ورنا

ضدیخ  با ترکیب 50 درصد که معادل3 لیتر ضدیخ و حدود2.5 لیتر آب رادیاتور مخلوط میشود.

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا

 

در هر بار سرویس و تعویض روغن  هیوندای ورنا  حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.