روغن موتور مناسب هیوندای I30

هیوندای I30 در دو موتور 1600 و 1800 سی سی به بازار عرضه شده است


مشخصات روان کننده های هیوندای I30

مشخصات فنی هیوندای I30

استاندارد آلایندگی هیوندای I30

 

نوع موتور هیوندای I30

 

حجم موتور هیوندای I30

 موتور 1600 و 1800 سی سی

روغن موتور مناسب هیوندای I30

سطح کیفیت روغن موتور هیوندای I30

API SM , API SN

ILSAC GF-5

ACEA A5

سطح ویسکوزیته روغن موتور هیوندای I30

 SAE 5W-40

SAE 5W-30

ظرفیت(حجم)روغن موتور هیوندای I30

برای موتور 1600 سی سی برابر 3.6 لیتر و برای موتور 1800 سی سی برابر 4 لیتر میباشد.

 و برای موتور 2000 سی سی برابر 5.9 لیتر میباشد

روغن موتورهای مناسب هیوندای I30

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 

 

 

 

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب هیوندای I30

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده هیوندای I30

                               5.8 لیتر

ضدیخ مناسب هیوندای I30

 

 

 

روغن دنده و واسکازین مناسب هیوندای I30

نوع گیربکس هیوندای I30

 

سطح کیفیت روغن دنده هیوندای I30

 

سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب هیوندای I30

گیربکس دستی 75W-85 GL-5

گیربکس اتوماتیکATF  SP-IV

حجم روغن دنده هیوندای I30

گیربکس دستی2  لیتر

گیربکس اتوماتیک7.1 لیتر

روغن دنده های مناسب هیوندای I30

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان

تعویض روان کننده ها هیوندای I30

مایع ترمز هیوندای I30 با سطح کیفیت DOT-4 با حجم .8 لیتر توصیه میشود