روغن موتور مناسب هیوندای I40

هیوندای I40 در  دو مدل سدان و هاچ بک و با دو  موتور1600 و  2000 سی سی با سوخت بنزین و با موتور 1700 سی سی با سوخت گازوئیل طراحی گردیده است.اطلاعات ذیل از دفترچه فنی مخصوص مشتری خودرو هیوندای I40 صفحات 518 تا 520 استخراج گردیده است

مشخصات موتور هیوندای I40

تعداد سیلندر و آرایش آن در هیوندای I40

4 سیلندر خطی مستقیم16 سوپاپ

حجم موتور هیوندای I40

1600 سی سی و 2000 سی سی

مدل موتور هیوندای I40

موتور GDI و MPI

استاندارد آلایندگی هیوندای I40

یورو5

مشخصات  روغن موتور مناسب   هیوندای I40

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدههیوندای I40

برای موتور GDI که دارای حجم 1600 سی سی است سطح کیفیت API SL و سطوح کیفی بالاتر مانند SM و SN و مطابق با ACEA A5

برای موتور MPIکه دارای حجم2000 سی سی است سطح کیفیت API SM و سطوح کیفی بالاتر مانند SN و مطابق با ILSAC GF-4

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده هیوندای I40

SAE 5W-30 برای مناطق سردتر

SAE 5W-40 برای مناطق گرمتر

حجم روغن موتور با فیلتر هیوندای I40

روغن موتور  هیوندای I40 با موتور 1600 سی سی برابر 3.3 لیتر

روغن موتور  هیوندای I40 با موتور 2000 سی سی برابر 4 لیتر

روغن موتورهای مناسب   هیوندای I40

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

 

 

 

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 

سطح کیفیت روغن دنده توصیه شده(دنده دستی) هیوندای I40

API GL-5, GL-4

SAE 75W-85یا  75W-90

حجم روغن دنده دستی

Manual Transaxle   هیوندای I40

برای  هیوندای I40با موتور 1600 و 2000سی سی روغن گیربکس با حجم 1.9 لیتر توصیه میشود

روغن دنده توصیه شده برای مدل دنده اتوماتیک  هیوندای I40

ATF SP-IV

SK ATF SP-IV

NOCA ATF SP-IV

حجم روغن دنده برای مدل دنده اتوماتیک  هیوندای I40

برای مدل 1600 و2000سی سی برابر   لیتر7.1  است

روغن دنده های مناسب   هیوندای I40

 

 

 

 

 

 

روغن ترمز هیوندای I40

DOT-3 یا DOT-4با حجم .9 لیتر

 

 

 

 

فیلترهای مورد نیاز هیوندای I40

 

مایع خنک کننده ( ضدیخ و ضد جوش) مناسب   هیوندای I40

حجم مایع خنک کننده  هیوندای I40

مایع خنک کننده هیوندای I40 با موتور 1600 سی سی برابر 6.8 لیتر

برای موتور 2000 سی سی با گیربکس دستی برابر 7.1 لیتر

و برای موتور 2000 سی سی با گیربکس اتوماتیک برابر 6.9 لیتر

 

 

 

 

روغن موتور توصیه شده برای  هیوندای I40مطابق با استاندارد اروپایی ACEA A5 و ILSAC GF-5 میباشد