روغن موتور هیوندای جنسیس 2016

هیوندای جنسیس  Hyundai Genesisمدل 2016 با دو موتور 3800سی سی و 5000 سی سی عرضه شده است و اطلاعات ذیل از دفترچه سرویس و نگهداری این خودرو استخراج و در اختیار مخاطبین سایت قرار میگیرد

 

روغن موتور مناسب هیوندای جنسیس 2016

مشخصات  فنی موتور    هیوندای جنسیس 2016

نوع موتور   هیوندای جنسیس 2016

 

تعداد سیلندر  هیوندای جنسیس 2016

6 و 8سیلندر خطی V شکل

تعداد سوپاپ  هیوندای جنسیس 2016

 

حجم موتور   هیوندای جنسیس 2016

3800 سی سی (3.8  L)6 سیلندر Vشکل

5000 سی سی (5.0 L)8سیلندرV شکل

مشخصات روغن موتور توصیه شده   هیوندای جنسیس 2016

سطح کیفیت روغن موتور  هیوندای جنسیس 2016

API SN و با مشخصه ILSAC GF-5, ACEA A5

API SM و با مشخصه ILSAC GF-4, ACEA A5

ویسکوزیته روغن موتور  هیوندای جنسیس 2016

5W-30  برای دماهای سردتر از 20- درجه سانتیگراد

10W-30 برای دماهای بالاتر از 20- درجه سانتیگراد

ظرفیت(حجم) روغن موتور  هیوندای جنسیس 2016

3800 سی سی 6.9 لیتر

5000 سی سی 8لیتر

روغن موتورهای مناسب   هیوندای جنسیس 2016

 

 

 

 

روغن دنده مناسب    هیوندای جنسیس 2016

نوع گیربکس   هیوندای جنسیس 2016

 6 دنده اتوماتیک

 محور محرک   هیوندای جنسیس 2016

 

کیفیت روغن دنده اتوماتیک   هیوندای جنسیس 2016

 

ATF SP-IV RR

حجم روغن دنده (واسکازین) دنده اتوماتیک   هیوندای جنسیس 2016

3800 سی سی 10.5 لیتر

5000 سی سی 9.9لیتر

 

 

 

روغن ترمز    هیوندای جنسیس 2016

سطح کیفی روغن ترمز هیوندای جنسیس 2016

DOT-4 وبرابر .8 لیتر

روغن ترمزهای مناسب   هیوندای جنسیس 2016

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان  هیوندای جنسیس 2016از نوع ATF IV بوده و در هر 30000مایل بایستی تعویض گردد.

مایع خنک کننده(ضدیخ)    هیوندای جنسیس 2016

حجم مایع خنک کننده  هیوندای جنسیس 2016

3800 سی سی  8.4لیتر

5000 سی سی  11.5لیتر

ضد یخ مناسب  هیوندای جنسیس 2016

ضدیخ  با ترکیب 50 درصد  آب رادیاتور

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای جنسیس 2016

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان  هیوندای جنسیس 2016

 

در هر بار سرویس و تعویض روغن  هیوندای جنسیس حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن دیفرانسیئل جلو  هیوندای جنسیس 2016 برابر 1.4لیتر و با مشخصه 75W-90 GL-5 و دیفرانسیئل عقب آن برابر .7 لیتر است