روغن موتور هیوندای کوپه

 

سطح کیفیت API SN  یا SM  یا SL

روغن پایه نیمه سنتتیک

برای مناطق خیلی گرم  ویسکوزیته 20W50

برای مناطق تا دما و سرمای 18 درجه زیر صفر 10W30, 10W40

برای مناطق معتدل و سرد 5W30 و 5W40

ظرفیت روغن موتور هیوندای کوپه

موتور 1600 سی سی برابر 3.3 لیتر

موتور 2000 سی سی برابر 4 لیتر

موتور 2700 سی سی برابر 4.5لیتر