روغن موتور کیا اسپورتیج

در جدول ذیل اطلاعات روغن موتور و سایر روان کننده های  کیا اسپوریتج گردآوری شده است نسل اول کیا اسپورتیج در سال 2006 و نسل دوم آن در سال 2011 و نسل سوم آن در سال 2016 معرفی شده است 

روغن موتور مناسب  کیا اسپورتیج   kia sportageمدل 2016

مشخصات موتور  کیا اسپورتیج

 

نوع موتور  کیا اسپورتیج

6 سیلندر

تعداد سیلندر   کیا اسپورتیج

24 سوپاپ

تعداد سوپاپ  کیا اسپورتیج

 

حجم موتور  کیا اسپورتیج

                                                    مشخصات روغن موتور مناسب  کیا اسپورتیج

API SN/ILSAC GF-5

API SM/ILSAC GF-4

سطح کیفیت روغن موتور  کیا اسپورتیج

SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل

SAE 5W-40 برای مناطق گرم و خشک

ویسکوزیته روغن موتور  کیا اسپورتیج

4.8 لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور  کیا اسپورتیج

روغن موتورهای مناسب  کیا اسپورتیج

 

روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

 

روغن دنده  کیا اسپورتیج

6 سرعته خودکار یا دستی

نوع گیربکس   کیا اسپورتیج

 

محور محرک   کیا اسپورتیج

روغن دنده کیا اسپورتیج با گیربکس دستی به شرح ذیل میباشد

API GL-4 , SAE 75W-85 در صورت در دسترس نبودن API GL-5 ,SAE 75W-90

 روغن گیربکس (دنده)  اتوماتیک کیا اسپورتیج

ATF SP-IV

کیفیت روغن دنده   کیا اسپورتیج

حجم روغن گیربکس کیا اسپورتیج با دنده دستی

مدل GDI برابر 1.9  لیتر

مدل T-GDI برابر 2.2 لیتر

حجم روغن گیربکس کیا اسپورتیج با گیربکس اتوماتیک

مدل GDI برابر 7.1 لیتر

مدل T-GDI برابر 7.8 لیتر

حجم روغن دنده(روغن گیربکس)   کیا اسپورتیج

روغن دنده های مناسب  کیا اسپورتیج

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن ترمز  کیا اسپورتیج

DOT-3 یا DOT-4 و با حجم 0.8 لیتر

سطح کیفی روغن ترمز  کیا اسپورتیج

روغن ترمزهای مناسب  کیا اسپورتیج

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده(ضدیخ)  کیا اسپورتیج

مدل دنده دستی برابر 6.8 لیتر

مدل دنده اتوماتیک GDI برابر 6.7 لیتر

مدل دنده اتوماتیک T-GDI برابر 6.8 لیتر

حجم مایع خنک کننده  کیا اسپورتیج

ضد یخ مناسب کیا اسپورتیج

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان  کیا اسپورتیج

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا اسپورتیج

روغن دیفرانسیئل عقب کیا اسپورتیج با مشخصات و حجم ذیل میباشد

API GL-5 , SAE 75W-90 با حجم 0.7 لیتر برای مدل 4WD

روغن ترانسفر برای مدل 4WD با مشخصات API GL-5, SAE 75W-90 برابر 0.6 لیتر