روغن موتور کیا سورنتو 2400 سی سی

 

روغن موتور مناسب کیا سورنتو  kia sorentoبا موتور 2400 سی سی

مشخصات موتور  کیا سورنتو  kia sorento

 

نوع موتور  کیا سورنتو  kia sorento

6 سیلندر

تعداد سیلندر  کیا سورنتو  kia sorento

24 سوپاپ

تعداد سوپاپ  کیا سورنتو  kia sorento

2400 سی سی

حجم موتور کیا سورنتو  kia sorento

                                            مشخصات روغن موتور مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

API SN/ILSAC GF-4

API SM/ILSAC GF-4

سطح کیفیت روغن موتور  کیا سورنتو  kia sorento

SAE 5W-30

SAE 5W-40

ویسکوزیته روغن موتور  کیا سورنتو  kia sorento

5 لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور کیا سورنتو  kia sorento

روغن دنده  کیا سورنتو  kia sorento

6 سرعته خودکار یا دستی

نوع گیربکس  کیا سورنتو  kia sorento

 

محور محرک  کیا سورنتو  kia sorento

API GL-5

SAE 75W-85

کیفیت روغن دنده  کیا سورنتو  kia sorento

1.8 لیتر

حجم روغن دنده(روغن گیربکس)  کیا سورنتو  kia sorento

روغن دنده های مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

 

 

 

روغن ترمز  کیا سورنتو  kia sorento

DOT-3 یا DOT-4 و با حجم 7. لیتر

سطح کیفی روغن ترمز  کیا سورنتو  kia sorento

روغن ترمزهای مناسب   کیا سورنتو  kia sorento

 

 

 

مایع خنک کننده(ضدیخ)  کیا سورنتو  kia sorento

 7.4 لیتر

حجم مایع خنک کننده  کیا سورنتو  kia sorento

ضد یخ مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

 

روغن هیدرولیک فرمان  کیا سورنتو  kia sorento

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سورنتو  kia sorento

روغن دنده برای گیربکس اتوماتیک کیا سورنتو 2400 سی سی بامشخصات ATF SP IV یا SK ATF SP-IV

یا NOCA ATF SP-IV   و با حجم 7.1 لیتر میباشد

 روغن دیفرانسییل عقب کیا سورنتو 2400 سی سی برابر 7. لیتر و با سطح کیفی API GL-5 , SAE 75W-90 میباشد که روغن دنده پروفی-کار برای این خودرو معرفی میگردد

روغن ترانسفر کیا سورنتو با موتور 2400 سی سی برابر 6. لیتر و با مشخصه  API GL-5 , SAE 75W-90 میباشد.