روغن موتور کیا سورنتو sorento مدل 2017

در جدول ذیل اطلاعات روغن موتور و سایر روان کننده های  کیا سورنتو مدل 2017 با موتورهای  2000 سی سی و 2400 سی سی و 3300 سی سی گردآوری شده است (منبع اطلاعات دفترچه سرویس و نگهداری کیا سورنتو مدل 2017)

مشخصات موتور  کیا سورنتو  kia sorento مدل 2017

Theta II 2.0 T-GDI

Theta II 2.4 GDI

Lambda II 3.3 GDI

نوع موتور  کیا سورنتو  kia sorento

6 سیلندر

تعداد سیلندر  کیا سورنتو  kia sorento

24 سوپاپ

تعداد سوپاپ  کیا سورنتو  kia sorento

Theta II 2.0 T-GDI با موتور 2000 سی سی

Theta II 2.4 GDI  با موتور 2400 سی سی

Lambda II 3.3 GDI با موتور 3300 سی سی

حجم موتور کیا سورنتو  kia sorento

                                            مشخصات روغن موتور مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

API SN تمام سنتتیک

سطح کیفیت روغن موتور  کیا سورنتو  kia sorento

SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل و حومه مرکزی ایران

SAE 5W-40 برای مناطق گرم و خشک و جنوب

ویسکوزیته روغن موتور  کیا سورنتو  kia sorento

Theta II 2.0 T-GDI برابر 4.8  لیتر(موتور 2000 سی سی )

روغن موتور SN 20W50 برای دمای 7- درجه تا 50+ درجه

روغن موتور SN 10W40 برای دمای -15 درجه تا50+ درجه

روغن موتورSN 5W30, SN 5W40 برای مناطق سرد با سرمای  سردتر از -15 درجه و گرمای تا 50+ درجه

Theta II 2.4 GDI  برابر 4.8 لیتر(موتور 2400 سی سی )

از دمای 50+ محیط تا 18- درجه روغن موتور SN 10W30 یا SN 10W40

روغن موتورSN 5W30, SN 5W40 برای مناطق سرد با سرمای  سردتر از -15 درجه و گرمای تا 50+ درجه

Lambda II 3.3 GDI برابر 5.7 لیتر (موتور 3300 سی سی )

روغن موتور SN 5W30 برای مناطق سردتر و روغن موتور SN 5W40 برای مناطق جنوبی و گرم وخشک یا فصل تابستان

ظرفیت(حجم) روغن موتور کیا سورنتو مدل 2017

روغن موتورهای مناسب کیا سورنتو  kia sorento

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

 

روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 

 

 

 

 

 

 

روغن دنده  کیا سورنتو  kia sorento

6 سرعته خودکار یا دستی

نوع گیربکس  کیا سورنتو  kia sorento

 

محور محرک  کیا سورنتو  kia sorento

ATF SP-IV بخوانید ATF SP-4

کیفیت روغن دنده  کیا سورنتو  kia sorento

Theta II 2.0 T-GDIموتور 2000 سی سی    برابر 7.8 لیتر

Theta II 2.4 GDIموتور 2400 سی سی   برابر 7.1 لیتر

Lambda II 3.3 GDIموتور 3300 سی سی  برابر 7.8 لیتر

حجم روغن دنده(روغن گیربکس)  کیا سورنتو

روغن دنده های مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

 روغن گیربکس اتوماتیک آیسینAFW PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن ترمز  کیا سورنتو  kia sorento

DOT-3 یا DOT-4 و با حجم 0.5 لیتر

سطح کیفی روغن ترمز  کیا سورنتو

روغن ترمزهای مناسب   کیا سورنتو  kia sorento

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده(ضدیخ)  کیا سورنتو  kia sorento

موتور 2000 سی سی  برابر 7.3 لیتر

 موتور 2400 سی سی برابر 7.9لیتر

 موتور 3300 سی سی برابر 9.3 لیتر

حجم مایع خنک کننده  کیا سورنتو 

ضد یخ مناسب  کیا سورنتو  kia sorento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان  کیا سورنتو  kia sorento

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان  کیا سورنتو 

روغن دیفرانسییل عقب کیا سورنتو برابر 0.7 لیتر و با سطح کیفی API GL-5 , SAE 75W-90 میباشد

روغن ترانسفر کیا سورنتو  مدل 2017:

موتور 2000 سی سی  برابر 0.4   لیتر

 موتور 2400 سی سی برابر 0.4   لیتر

 موتور 3300 سی سی برابر 0.75  لیتر