روغن موتور مازراتی گرن توریسمو

 گرن توریسمو در دو موتور 4691 سی سی و 4224 سی سی وارد بازار ایران شده است که مدل 4691 سی سی به نام مدل گرن توریسمو اس  sGranTurismo معروف است.

مشخصات روغن موتور مازراتی  مازراتی گران توریسمو

مشخصات فنی  مازراتی گران توریسمو  Maserati GranTurismo

 

نوع موتور      مازراتی گران توریسمو  

8  سیلندر

تعداد سیلندر     مازراتی گران توریسمو  

32 سوپاپ

تعداد سوپاپ     مازراتی گران توریسمو  

4691 سی سی

حجم موتور     مازراتی گران توریسمو  

یورو5

استاندارد آلایندگی

مشخصات روغن موتور  مازراتی گران توریسمو

API SN

API SM

سطح کیفیت روغن موتور مازراتی گران توریسمو  

5W-30

5W-40

ویسکوزیته روغن موتور      مازراتی گران توریسمو  

9 lit

ظرفیت(حجم) روغن موتور     مازراتی گران توریسمو  

روغن موتورهای مصرفی در مازراتی بایستی  با پایه PAO-SYNTHETICیعنی پلی آلفااولفین  تولید شده باشند  روغن موتور agip و روغن موتور شل هلیکس با ویسکوزیته 5w-30 یا 5w-40 مورد تایید شرکت مازراتی است.

اگر از سایر روغن موتورها استفاده نمایید بایستی مشخصات کیفی A3/B3,VW500/501/502/505, MB229.3/5 را پاس نمایند و گرنه توصیه نمیشود

روغن موتورهای مناسب     مازراتی گران توریسمو  

روغن دندهمازراتی گران توریسمو

6  دنده خودکار

نوع گیربکس    مازراتی گران توریسمو  

 

محور محرک      مازراتی گران توریسمو  

API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 05A, Scania ST01:0, SAE 75w90 synthetic transmission fluid

کیفیت روغن دنده مازراتی گران توریسمو  

حجم 3.1 لیتر برای مصرف در  قسمت Transaxle, Manual وبرای مدلهایی تولید شده در سالهای 2009 تا 2013

حجم روغن دنده(روغن گیربکس  مازراتی گران توریسمو  

 

روغن دنده های مناسب    مازراتی گران توریسمو  

روغن ترمز  مازراتی گران توریسمو

 

سطح کیفی روغن ترمز   مازراتی گران توریسمو   

 

روغن ترمزهای مناسب مازراتی گران توریسمو  

مایع خنک کننده(ضدیخ) مازراتی گران توریسمو

  حجم مایع خنک کننده مازراتی با حجم موتور 4700 سی سی برابر 13 لیتر می باشد

حجم مایع خنک کننده مازراتی گران توریسمو  

 

ضد یخ مناسب   مازراتی گران توریسمو  

روغن هیدرولیک فرمان   مازراتی گران توریسمو

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان   مازراتی گران توریسمو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Engine Oil for Maserati GranTurismo

 

 

مدل

حجم موتور

سال تولید

روغن موتور توصیه شده

حجم روغن موتور

GranTurismo

4200 cc

2013

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2012

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2011

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2010

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2009

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2008

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4200 cc

2007

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2013

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2012

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2011

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2010

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2009

Synthetic 5w-40

9 lit

GranTurismo

4700 cc

2008

Synthetic 5w-40

9 lit