مزدا (Mazda)

 

روغن موتور مزدا 2         

 SN 0W-20 , 4.2 lit 

SN 5W-30 , 4.2 lit 

روغن موتور مزدا3

SN 5W30 , 4.3 lit , engine 2000 cc 

SN 5W30 , 5.7 lit, engine 2300 cc

روغن موتور مزدا 5

SN 5W-30 , 5 lit برای مناطق سرد و معتدل 

SN  5W-40, 5 lit  برای مناطق گرمسیری  

 روغن موتور مزدا 6 Mazda6

SN 5W-30 ,4.7 lit برای مناطق سرد و معتدل

SN, 5W-40, 4.7 lit برای مناطق گرمسیری

CX-5

 

CX-9

 

MX-5 Miata

 
روغن موتور مناسب مزدا 3 نيو

 SN 5W30

 SN 5W40

ظرفيت روغن موتور 4.3 ليتر