میتسوبیشی (Mitsubishi)

  

روغن موتور میتسوبیشی لنسر 

 

SN , 5W-30, 5 lit,  engine 2000 cc

Lancer Sportbackروغن موتور مناسب 

 10w-40 SM 

 5w-30 SN

5w-40 SN

Lancer Evolutionروغن موتور مناسب 

 10w-40 SM 

 5w-30 SN

5w-40 SN

روغن موتور مناسب ميتسوبيشي گالانت Mitsubishi Galant

5W-40 SN

10W-40 SM

روغن موتور میتسوبیشی ASX

SN , 10W40,  4.3 lit,  engine 2000 cc

SN , 5W40,  4.3 lit,  engine 2000 cc

روغن موتور مناسب میتسوبیشی Outlander

SN , 5W20,  4.6 lit,  engine 2400 cc

SN , 5W20,  4.3 lit,  engine 3000 cc 

Outlander Sport

 5W-30 SN/SM

5W-40 SN/SM

روغن موتور میتسوبیشی میراژ

3 لیتر SN 0W-20

 3 لیترSN 5W-30

روغن موتور میتسوبیشی پاجرو