نیسان (Nissan)

  

روغن موتور نیسان آلتیما   Altima Sedan

 SN 5W30, 4.6 litبرای موتور 2500cc

SN 5W-30, 4.8 lit برای موتور 3500cc

   Altima Coupe  روغن موتور نیسان آلتیما کوپه      

 SN 5W-30 fully synthetic

Z Coupe  روغن موتور نیسان Z کوپه       

 SN 5W-30 fully synthetic

GT-R  روغن موتور نیسان جی تی آر 

  SN 5W-30 fully synthetic

Leaf روغن موتور نیسان لیف  

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور مناسب نیسان ماکسیما

روغن موتور 5w-30 SN با حجم 4.8 لیتر

Murano Crosscabriolet

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان سنترا Sentra

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان ورسا  Versa Sedan

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان زد رود استار  Z Roadster

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان آرمادا Armada

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان کوب Cube

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان فرانتیر Frontier

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان جوک Nissan juke

API SN , SAE 5W-30

برای مدل NISMO RS برابر 4.3 لیتر

برای مدل غیر NISMO RS برابر 4.5 لیتر 

Pathfinder

 روغن موتور مناسب نيسان پت فايندر

SAE 5W-30 SN , SAE 5W-40 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان پت فايندر برابر 4.8 ليتر است.

Quest

  SN 5W-30 fully synthetic

Rogue

  SN 5W-30 fully synthetic

Xterra

روغن موتور مناسب نيسان اكسترا

 5W-40 SN

 5W-30 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان اكسترا برابر 5.2 ليتر ميباشد 

Titan

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان ان وی 1500 NV 1500

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نيسان تیانا NISSAN TEANA

 SN, 5W-30, 4.6 lit مناطق معتدل و سرد

SN, 5W-40, 4.6 lit مناطق گرم

 روغن موتور مناسب نيسان مورانو

  SN 5W-30 fully synthetic