نیسان (Nissan)

  

روغن موتور نیسان آلتیما   Altima Sedan

 SN 0W20و SN 5W30

حجم  روغن موتور 4.6 لیتر موتور 2500 cc

حجم روغن موتور 4.8 لیتر موتور 3500 cc

   Altima Coupe  روغن موتور نیسان آلتیما کوپه      

 SN 5W-30 fully synthetic

Z Coupe  روغن موتور نیسان Z کوپه       

 SN 5W-30 fully synthetic 4.9 lit

GT-R  روغن موتور نیسان جی تی آر 

  SN 5W-30 fully synthetic

Leaf روغن موتور نیسان لیف  

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور مناسب نیسان ماکسیما

SN, 5W30, 4 lit, engine 3000 cc 

SN, 5W30, 4.8 lit,engine 3500 cc

 

Murano Crosscabriolet

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان سنترا Sentra

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان ورسا  Versa Sedan

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان زد رود استار  Z Roadster

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان آرمادا Armada

  SN 5W-30 fully synthetic

ظرفیت روغن موتور6.2 لیتر

روغن موتور نیسان کوب Cube

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان فرانتیر Frontier

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان جوک Nissan juke

API SN , SAE 5W-30

برای مدل NISMO RS برابر 4.3 لیتر

برای مدل غیر NISMO RS برابر 4.5 لیتر 

Pathfinder

 روغن موتور مناسب نيسان پت فايندر

SAE 5W-30 SN , SAE 5W-40 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان پت فايندر برابر 4.8 ليتر است.

Quest

  SN 5W-30 fully synthetic

Rogue

  SN 5W-30 fully synthetic

Xterra

روغن موتور مناسب نيسان اكسترا

 5W-40 SN

 5W-30 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان اكسترا برابر 5.2 ليتر ميباشد 

Titan

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان ان وی 1500 NV 1500

  SN 5W-30 fully synthetic
روغن موتور نيسان تیانا NISSAN TEANA
  SAE 5W30 درجه ویسکوزیته روغن موتور 

و سطح کیفیت API SN تمام سینتتیک

روغن موتور مناسب نيسان مورانو