روغن موتور مناسب نیسان اکسترا

 

روغن موتور مناسب نیسان اکسترا Nissan  Xterra

مشخصات موتور نیسان اکسترا

VQ60DE 6سیلندر

نوع موتور نیسان اکسترا   

6سیلندر

تعداد سیلندر  نیسان اکسترا

4عدد درهرسیلندر

تعداد سوپاپ نیسان اکسترا

4لیتر یا400سی سی

حجم موتور  نیسان اکسترا  

                                                   مشخصات روغن موتور مناسب نیسان اکسترا

API SM,API SN

سطح کیفیت روغن موتورنیسان اکسترا

SAE 5W-40 , SAE 5W-30 

ویسکوزیته روغن موتور   نیسان اکسترا

5.4کوارتز یا5.2لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور   نیسان اکسترا

5W-30

.5W-40 

روغن موتورهای مناسب   نیسان اکسترا

روغن دنده نیسان اکسترا

6دنده دستی

نوع گیربکس   نیسان اکسترا

 

محور محرک    نیسان اکسترا

GL-4

کیفیت روغن دنده  نیسان اکسترا

4لیتر

حجم روغن دنده(روغن گیربکس) نیسان اکسترا   

75W-85.75W-90

روغن دنده های مناسب  نیسان اکسترا  

روغن ترمز نیسان اکسترا   

 

سطح کیفی روغن ترمز  نیسان اکسترا   

 

روغن ترمزهای مناسب نیسان اکسترا    

مایع خنک کننده(ضدیخ) نیسان اکسترا   

 10.8کوارتزیا10.2لیتر

حجم مایع خنک کننده  نیسان اکسترا   

ضدیخ،ضدجوش ومایع خنک کننده ویتال 

ضد یخ مناسب  نیسان اکسترا   

روغن هیدرولیک فرمان نیسان اکسترا

 

حجم روغن هیدرولیک فرماننیسان اکسترا

 

اکسترا محصولی شاسی بلند SUV))از کمپانی نیسان ژاپن است که درواقع همان نیسان رونیزی است که درکشور مانمونه قدیمی ترآن تولیدمیگردد.ازخصوصیات ظاهری آن،به اختلاف سطح سقف خودرودرقسمت راننده وسرنشینان عقب وگلگیرهای برامده میتوان اشاره کرد.ازپشترانه ای 6سیلندرV))شکل به حجم 4لیتراستفاده میکند که قادربه تولید265اسب بخار نیرونیزمیباشد ودارای دونوع انتقال قدرت به چرخها است.روغن دیفرانسیل عقب نیسان اکسترا از نوع 75W-140 باکیفیت GL-4 وباحجم 1.6 لیتر وروغن دیفرانسیل جلو آن معادل1 لیتر واز نوع 80W-90 وباسطح کیفیت GL-5 می باشد که پیشنهادمیشود ازمحصولات برند Nissan استفاده شود.