طبقه بندی روغن دنده های(واسکازین)جعبه دنده دستی

طبقه بندی روغن‌دنده هاي معمولی(دستی)

روغن‌دندههاي معمولی در خودروهايي که جعبه‌دندهي معمولی يا دستي دارند مورد استفاده قرار ميگيرند. مواد افزودني مورد استفاده در روغن‌دندههاي معمولی عبارتند از ضدزنگ، ضدكف، پايين‌آوردندهي نقطهي ريزش، بازدارندهي اکسيداسيون و در برخي موارد نيز مواد افزودني بهبوددهندهي خواص اصطکاکي و مواد EP.             از خصوصيات مهم عملکرد روغن‌دندههاي معمولی مي‌توان به ظرفيت تحمل بار و گرانروي اشاره كرده روغن‌دندهها را براساس اين ويژگي طبقهبندي ميکنند.

طبقه بندی روغنهای دنده معمولی توسط انجمن نفت آمريکا (API)

API-GL-1

روغن‌دندههايي با اين سطح کيفيت در انتقالدهندههاي دستي با شرايط عملکرد متوسط (فشار پايين و سرعت لغزش بسيار کم) مورد استفاده قرار ميگيرند. به‌دليل شرايط عملکرد سبک و ملايم اين روغنها استفاده از نفت خام و يا روغن تصفيه‌شده در آنها مقدور است.در صورت نياز از مواد افزودني بازدارندهي اکسيداسيون، ضدزنگ و پايين‌ آورندهي نقطهي ريزش براي بهبود خواص روانکاري در اين روغنها استفاده ميشود. در اين روغنها نبايد از مواد افزودني بهبوددهندهي خواص فيزيکي و فشارپذير استفاده کرد. اين روغن براي استفاده در انتقالدهنده‏‏هاي دستي ماشينهاي سواري مناسب نيست و در برخي از انتقالدهندههاي دستي تراکتورها و کاميونهاي استفاده ميشود.

API-GL-2

روغن‌‌دنده‌هايي با اين سطح کيفيت براي اتومبيل‌هايي با محورهاي دنده حلزوني که روغن‌ها با سطح مرغوبيت API-GL-1 براي سرعت لغزش، بار و درجه‌حرارت آنها مناسب نيستند، استفاده مي‌شود. اين روغن‌ها شامل مواد افزودني ضدسايش يا بهبود‌دهنده‌هاي استحکام لايه و مقدار کمي مواد افزودني فشارپذير که دنده‌هاي حلزوني را محافظت مي‌کنند، مي‌باشند. این دسته از روغنها امروزه مورد استفاده قرار نميگيرد.

API-GL-3

روغن‌دنده‌هايي با اين سطح کيفيت براي انتقال‌دهنده‌هاي دستي و محورهاي دنده مخروطي- مارپيچ که شرايط عملکرد نسبتاً سختي (متوسط تا سخت) از نظر سرعت و بار دارند، به‌کارمي‌روند. با توجه به اين شرايط عملکرد، روغنی مناسب است که ظرفيت تحمل بار آن بيشتر از روغن با سطح کيفيتAPI-GL-1 و کمتر از روغن با سطح کيفيت API-GL-4 باشد. روغن با سطح کيفيت API-GL-3 براي دنده‌هاي هيپوئيد به‌کار نمي‌رود. این دسته از روغنها امروزه مورد استفاده قرار نميگيرد.

API-GL-4

روغن‌دنده‌هايي با اين سطح کيفيت در محور‌هايي با دنده‌ي هيپوئيد و دنده‌هاي مخروطي مارپيچ که شرايط عملکرد نسبتاً سختي (متوسط تا سخت) از نظر سرعت و بار دارند، استفاده مي‌شود. اين روغن‌ها مي‌توانند در سيستم‌هاي انتقال‌دهنده‌ي دستي و ميل کاردان به‌کار مي‌روند. این دسته از روغنها امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد. اين نوع واسگازين با غلظت (تك درجه ايSAE=75   ) و (اتوماتيك يا چند درجه اي( SAE=85W90,SAE=85W140 ) توليد ميگردد و در صورت سفارش توليد كنندگان خودرو جهت گيربكس خودروهاي پژو –سمند -پرايد – پيكان-روا- آردي- نيسان با در نظر گرفتن غلظت از آن استفاده ميشود.

API-GL-5

روغن‌دنده‌هايي با اين سطح کيفيت در دنده‌ها به‌ويژه دنده‌هاي هيپوئيد و در محور‌هايي که تحت شرايط عملکرد سرعت بالا، بار ناگهاني يا سرعت پايين و يا گشتاور بالا قرار مي‌گيرند، به‌کار مي‌روند. این دسته از روغنها امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد. اين نوع واسگازين در صورت سفارش توليد كنندگان خودرو جهت گيربكس انواع خودروهاي نسل جديد استفاده ميشود.

API-GL-6

روغن‌دنده‌هايي با اين سطح کيفيت براي دنده‌هايي با چرخ‌دنده‌هاي بسيار کوچک (پينيون‌ها) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين چرخ‌دنده‌ها به محافظت بيشتري در برابر خوردگي نياز دارند. روغن‌هايي با سطح کيفيت API-GL-6 بيشتر از روغن‌هايي با سطح کيفيت API-GL-5 مي‌توانند از چنين دنده‌هايي حفاظت کنند.اين سطح کيفيت براي روغن‌ها کم‌کم منسوخ شده‌است و کاربرد چنداني ندارد.

 7-API-MT-1

روغن‌هايي با سطح کيفيت  API-MT-1براي استفاده در ميل‌کاردان‌ها و انتقال‌دهنده‌هاي همزمان ماشين‌هاي سواري و کاربردهايي با شرايط سخت مناسب نيستند. بايد از استفاده‌ی مخلوط روغن با اين سطح کيفيت و روغن‌موتور اجتناب کرد.امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد.

 طبقه‌بندي روغنهای دنده دستی بر اساس گرانروي

طبقه‌بندي گرانروي روغن‌دنده‌هاي معمولی‌ خودرو بر اساس طبقه‌بندي انجمن مهندسين اتومبيل (SAE) صورت گرفته‌است. طبق اين طبقه‌بندي روغن‌‌دنده‌ها به هفت دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند. در طبقه‌بندي SAE گرانروي در درجه‌حرارت‌هاي بالا و پايين اندازه‌گيري شده‌است.

در درجه‌حرارت بالا گرانروي سينماتيک و برحسب سانتي‌استوک است. در درجه‌حرارت‌هاي پايين، گرانروي به‌وسيله‌ي روش بروکفيلد (گرانروی ديناميک) اندازه‌گيري مي‌شود و واحد آن سانتي‌پوآز است. گرانروي در درجه‌حرارت‌هاي بالا C 40 و °C 100) مربوط به خواص سايشي، صدا و نشتي روغن مي‌باشد و در درجه‌حرارت‌هاي پايين مربوط به بررسي خواص جريان است.

روغن‌دنده‌هايی که درجه‌هاي گرانروي آنها با حرف W همراه هستند، براي کاربرد در درجه‌حرارت‌هاي پايين (زمستان) و روغن‌دنده‌هايی که درجه‌هاي گرانروي آنها فاقد حرف W است، براي کاربرد در درجه‌حرارت‌هاي بالا (تابستان) طراحي شده‌اند

دانستنيها