مدياموتورز MG

 

روغن موتور مناسب MG 550

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام جی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 SN 5W40 

ظرفیت روغن موتور 4.9 لیتر

 

روغن موتور مناسب MG 350

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام جی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM


SN 5W-30 تمام سینتتیک

موتور1500 سی سی 4.5  لیتر 

روغن موتور مناسب MG3

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام جی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور مناسب MG6

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام جی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

درجه ویسکوزیته 5W40 

سطح کیفیت API SN

حجم روغن موتور 4.9 لیتر 


روغن موتور مناسب MG GS

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام جی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM