روغن موتور هیوندای اکسنت 

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.5 لیتر برای مدل 1400 سی سی

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.6 لیتر برای مدل 1600 سی سی

 

روغن موتور هیوندای ولاستر

حجم روغن موتور 3.3 لیتر

کیفیت روغن موتور SN 5W-30

 

روغن موتور مناسب آزرا AZERA

 

 API SN 5W-30برای مدلهای بعد  از 2010 

API SM 5W-40 برای مدلهای قبل از 2010

روغن موتور هیوندای النترا

  موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیتر, SN 5W-30

موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیترSN 5W-40و

روغن موتور هیوندای کوپه hyundai coupe

برای مناطق معتدل و سرد 5W30 و 5W40

برای مناطق خیلی گرم  ویسکوزیته 20W50

موتور 1600 سی سی برابر 3.3 لیتر

موتور 2000 سی سی برابر 4 لیتر

موتور 2700 سی سی برابر 4.5لیتر

روغن موتور هیوندای جنسیس 2016

SN 5W-30,  6.9  lit, engine 3800 cc

SN 5W-30,      8  lit, engine 5000 cc 

روغن موتورهیوندای جنسسGenesis کوپه  Genesis Coupe 

 روغن موتور مناسب جنسس کوپه

SAE 5W-40 SN

SAE 5w-30 SN

روغن موتور هیوندای سوناتا Sonata

SN 5W-30,5W-40, 4.1 lit, engine 2000 cc

SN 5W-30,5W-40, 4.7 lit, engine 2400 cc 

SN 5W-30,5W-40, 5.7 lit, engine 3300 cc

روغن موتور هیوندای سانتافه

SN 5W-30,5W-40, 4.6 lit, engine 2400 cc

SN 5W-30,5W-40, 5.7 lit, engine 3300 cc 

SN 5W-30,5W-40, 5.2lit, engine 3500 cc

SM 5W-40,5W-30, 4.5 lit, engine 2700 cc

روغن موتور هیوندای توسان

 SN 5W-30,5W-40, 4.5 lit, engine 1600 cc 

SN 5W-30, 5W-40 , 4 lit , engine 2000 cc

روغن موتور هیوندای وراکروزIX55

 

SN 5W-30 & 5W-40, 7.2 lit, engine 3000 CC دیزل

SN 5W-30 & 5W-40, 5.2 lit, engine 3800 CC بنزینی

روغن موتور هیوندای ورنا

 20W-50  برای هوای معمولی

10W-40 SMبرای هوای معتدل

5W-30 SN برای هوای خیلی سرد

 

 روغن موتور مناسب هیوندای I30

موتور 1600 سی سی 3.6 لیتر SN 5W-30

موتور 1800 سی سی 4  لیتر SN 5W-30

موتور 2000 سی سی 5.9 لیتر 5W-30

 

 روغن موتور مناسب هیوندای I20

SN 5W-30  با حجم 3.6 لیتر برای موتور 1400 سی سی

SN 5W-40  با حجم 3.6 لیتر برای موتور 1400 سی سی

 

 روغن موتور مناسب هیوندای I40

 

موتور 1600 سی سی 3.3 لیتر SN 5W-30

موتور 2000 سی سی 4  لیتر SN 5W-30

 

 روغن موتور کامیونت هیوندای HD78

 

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

 

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

 

  کامیونت هیوندای HD65

 

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

  کامیونت هیوندای H350

 

 Gonow aoosed GX-5 روغن موتور مناسب گونوو  

 

Gonow aoosed G5 روغن موتور مناسب گونوو  

 (( 2.4 L)2378 CC

دنده اتوماتیک

 REKSTONE

 

 MUSSO 2.3 L روغن موتور مناسب موسو

 API SM , SAE 5W-40 , 7.5 lit روغن موتور

API GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit روغن دنده

Antifreeze Red 10.5 lit ضدیخ

 MUSSO 3.2 L روغن موتور مناسب موسو 3200

 API SM , SAE 5W-40 8.2 lit روغن موتور

API GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit روغن دنده

Antifreeze Red 11.3 lit ضدیخ

 PAZHAN  V6 3000روغن موتور مناسب پاژن

 حجم موتور 2972 سانتی متر مکعب

5 دنده هیپویید

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 80W-90, 1.8 lit

 روغن اکسل عقب GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit

 HEROUR روغن موتور مناسب پاژن هرور

 حجم موتور  2776 سانتی متر مکعب

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 85W-90, 1.8 lit

روغن اکسل عقب GL-5, SAE 85W-90, 1.3 lit

 

 MP-X

 

 KY-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدياموتورز MG

 

 روغن موتور مناسب MG 550

 SN 5W40 با حجم 4.9 لیتر برای مناطق سرد 

SN 10W40با حجم 4.9 لیتر برای مناطق گرم

 روغن موتور مناسب MG 350

 

SN 5W40 با حجم 4.5 لیتر برای مناطق سرد

SN 10W40با حجم 4.5لیتر برای مناطق گرم

روغن موتور مناسب MG3

 SN 5W30  , 4.5 lit برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40,  4.5 lit برای مناطق گرم 

 

 روغن موتور مناسب MG6

 SN 5W40 با حجم 4.9 لیتر

 

 

 روغن موتور مناسب MG GS

 SN 5W30 با حجم 5 لیتر برای مناطق سرد

SN 5W40 با حجم 5لیتر برای مناطق گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن موتور MWM 110 

20W-50 SL  2.9 Lit for 800 cc 

20w-50 SL 3.6 lit for 1100 cc

روغن موتور مناسب MVM 315

SN, SM 5W40

SN,SM 10W40 

ظرفیت روغن موتور 3.6 لیتر

روغن موتور مناسب MVM 530

SM 10W-40 نیمه سنتتیک 

SN 10W-40 نیمه سنتتیک

حجم روغن موتورMVM530 برابر 4.5 لیتر

روغن موتور مناسب mvm x33

SN,SM 5W40,5W30 برای مناطق خیلی سرد

SN,SM 10W40  برای مناطق معتدل و گرم

ظرفیت روغن موتور 5 لیتر با تعویض فیلتر 

روغن موتور مناسب MVM 550

 

SN 10W40  نیمه سنتتیک

SM 10W40 نیمه سنتتیک

ظرفیت روغن موتور 4.5-5 لیتر با تعویض فیلتر

 روغن موتور مناسب چری تیگو5

 API SN  یا API SM

درجه ویسکوزیته 10W-40

یا 5W-40یا 5W-30

حجم روغن موتور 4.3  لیتر

 روغن موتور چری x22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن موتور سابرینا هاچ بک

 

 SN, SM 10W40 مناطق گرم و معتدل

SN 5W30  مناطق سرد تمام سنتتیک

حجم روغن موتور 4.3 لیتر

 

روغن موتور سابرینا سدان

 SN, SM 10W40 مناطق گرم و معتدل

SN 5W30  مناطق سرد تمام سنتتیک

حجم روغن موتور 4.3 لیتر

 

 

 

 روغن موتور بایک سنوا

 روغن موتور 5W30 SN برای مناطق سرد

روغن موتور 10W40 SN/SM برای مناطق گرم

حجم روغن موتور بایک سنوا 4 لیتر

 

 

 روغن موتور گریت وال وینگل دیزل و بنزینی

 روغن موتور 5W30 SN/10W40 برای موتور بنزینی

روغن موتور 15W40 CI-4 برای موتور دیزلی

حجم روغن موتور وینگل موتور دیزل 6.2 لیتر

حجم روغن موتور وینگل موتور بنزینی 4.3 لیتر

 

 روغن موتور گریت وال هاوال اچ6

 

 روغن موتور گریت وال هاوال ام4

 روغن موتور 5W30 SN/10W40 برای موتور بنزینی

حجم روغن موتور گریت وال هاوالM43.5 لیتر

 روغن موتور گریت وال هاوال اچ5