روغن موتور SN 0W-20 هیبرید

روغن موتور مناسب خودروهای هیبریدی در خاورمیانه

مشخصات روغن موتورهای توصیه شده برای خودروهای هیبریدی

·         توصیه معمول برای یک نوع مشخص از خودروهای هیبریدی این است که وزن روغن بایستی کم باشد(Low Weight Oil) استانداردی که کارشناسان به آن اشاره میکنند محدوده یا طیف 0w20 میباشد یعنی مالک خودرو نباید از روغنهای با ویسکوزیته بالاتر از w20 مصرف نماید گرچه در بعضی مناطق از روغن موتور w30 هم استفاده شده است. روغنهایی از قبیل 10w30,5w30,0w30

·         روغن موتور مصرفی در خودروهای هیبریدی بایستی حتما با روغن پایه سنتتیک فرموله شده باشد و استفاده از روغن موتور با پایه معدنی در موتورهای هیبریدی ممنوع است : زیرا روغن سنتتک دارای ملکولهای ریزتری نسبت به روغنهای معمول و معدنی است .به اعتقاد تعدادی این امر سبب افزایش هزینه سرویس خودرو می شود اما بایستی توجه داشت که روغن موتور معمولی تا 3000 مایل و روغن موتور سنتتیک از 5000تا 7000 مایل کارکرد را تحمل دارد.

·         درجات ویسکوزیته توصیه شده جهت مصرف در خودروهای هیبریدی تولید تویوتا در آمریکا شامل 0w20 و 5w20 میباشد که معمولی ترین و توصیه اصلی آن درجه ویسکوزیته 0w20 میباشد

·          روغن موتور توصیه شده جهت مصرف در خودروهای هیبریدی در کشورهای خاورمیانه و استانهای جنوبی ایران با ویسکوزیته 5W30  و 10W30 میباشد و در شرایط دمایی خیلی گرم نیز از روغن موتور تمام سنتتیک 10W40 نیز می توان استفاده نمود. در تهران و همچنین استانهای سردسیر ایران در زمستان توصیه میشود روغن موتور با ویسکوزیته 0w20 یا 0w30 و همچنین 5w30 درخودروهای هیبریدی مصرف شود.بعنوان مثال در دفترچه فتی تویوتا کمری هیبرید مدل 2015 ذکر شده است که از روغن موتور 0w20 با حجم 4.4 لیتر استفاده گردد که یان روغن موتور برای طیف دمایی 35 تا سرمای 36- درجه مناسب است لذا با توجه به میزان دما توصیه میشود روغن موتور 5w30  را مصرف نمایید.

·         روغن موتور های توصیه شده جهت مصرف در خودروهای هیبریدی بایستی سطح کیفیت ACEA A5/B5 را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا داشته باشند.

·         روغن موتور مصرفی در خودروهای هیبریدی را در کارکرد 5000 تا 6000 مایل تعویض نمود.(8000 تا 9500 کیلومتر )

·         جهت اینکه سیستم کاتالیستی خودرو آسب نبیند در روغن موتورهای جدید میزان دو ادتیو ZINC و فسفر کمتر از میزان آن در روغن موتورهای قبلی است این امر میزان روغنکاری میل سوپاپ (camshafts) و بالابرنده ها (lifters)  را افزایش میدهد.

 

 روغن موتورهای معتبر مخصوص خودروهای هیبریدی با مشخصه SN 0W-20