سطح کیفیت SN/GF-5

  SN/GF-5

در اکتبر سال 2010 و برای مصرف در خودروهای تولیدی سال 2011وقبل از آن ابداع شده است. (این سطح کیفیت)برای کنترل بیشتر لجن های (اسیدی)ایجادشده، محافظت بیشتر پیستونها در دماهای بالاتر ،ومطابقت بالاتر با آب بندها را بوجودمیاورد. API SNبا ویژگی صرفه جویی درمصرف انرژی مطابق با استانداردILSAC GF-5 عملکردبسیار بالایی را با صرفه جویی در مصرف سوخت،محافظت از توربوشارژر،مطابقت وسازش پذیری با سیستم کنترل گازها های خروجی،ومحافظت از موتورهایی که در آنها میزان اتانول سوخت  به E85میرسد را فراهم میاورد.

در اول اکتبر سال 2010،موسسه نفت آمریکا(API) وکمیته بین المللی استاندارد وتاییدروان کننده ها(ILSAC)،به بازاریابی اجازه میدهدکه از مشخصات روغن جدیدخود،SN،SNحفظ منابع و ILSACGF-5استفاده نماید.همچنین برای خودروهای روز اروپا یی وشرکتهای تولیدکننده دراروپا(ACEA)خصوصیات ومشخصات جدیدی برای موتورهای بنزینی در دسامبر 2010 اجباری می شود.همه این مشخصات جدید،پیشرفت قابل توجهی  در عملکرد خودروهای مسافرتی سال 2011بوجود میاورد.یکی دیگر از تغییرات قابل توجه توسط جنرال موتورز است که دیگر حمایتILSAC را ندارداما در سراسر جهان مشخصه اصلی روغن خودکه dexosنامیده میشود را معرفی کرده است .همه مدل های جنرال موتورز در سال 2011 روغن با مشخصهdexos را بایستی مصرف نمایند.

Introduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature depositprotection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource Conservingmatches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control systemcompatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85.

 

API SN با قابلیت حفظ منابع

 

API SN

ILSAC GF-5

 

0w,5w,10w

Multi grades

مابقی

0w20.0w30,5w20

,5w30,10w30

0W,5W,10W

Multi grades

درجه گرانروی

pass

NR

NR

pass

Seq VID

pass

NR

Pass(all 0w-xx.5w-xx,10w-xx)

Seq IIIGA or ROBO

79

NR

NR

79

Seq.IIIGB Phosphorus Retention,%

.08/.06

NR/.06

.08/.06

Phosphorus%,max/min

 

 

 

Sulfer,%max

0w20.0w30,5w20

,5w30,

.5

NR

.5

.6

NR

.6

10w30

.6

NR

--

 All other viscosity grades

35

45

35

TEOST MHT

30(NR for 0W20)

NR

30(NR for 0W20)

TEOST 33C

1 min.setting

10 min setting

1 min.setting

FOAM

12

NR

12

Scanning Brookfield,Gelation Index

NO water separation

NR

NO water separation

Emulsion Retention

PER GF-5 LIMITS

seals

 

 5W-20, 5W—30, 5W-40, 10W-30, 0W-30

  FUEL ECONOMY, FULLY SYNTHETIC ENGINE OILS

DESCRIPTION

  SN/GF-5 Engine oils are premium synthetic motor oils scientifically formulated with ultimative cleaning technology. They work harder to protect than conventional motor oils by preventing dirt and sludge build up for better responsiveness and improved performance  enabling engine to operate at  their full potential right up to the next oil change .

SN/GF-5minimizes engine noise and protects engine from the extra stresses of driving in modern start-stop traffic conditions.SN/GF-5 is especially recommended for four- and six-cylinder engines.

 

FEATURES AND BENEFITS

·  Helps ensure vehicle emission control system remains efficient and effective.

·  Very fluid at low temperatures.

·  Provides excellent engine cleanliness through superior sludge and varnish protection.

·  Helps reduce engine wear at high temperatures with improved viscosity stability.

·  Provides superior cold-temperature protection through faster oil flow at start-up.

·  Helps improve and maintain fuel efficiency for the life of the oil.

TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS

0W-30

10W-30

5W-20

5w-30

5w-40

TEST METHOD

TESTS

842

854

853

855

854

ASTM D 1298

Density @ 15°c, kg/m3

10.9

10.5

8.5

11.0

13.85

ASTM D 445

KV100°C(Cst)

62.9

70.5

48.6

64

83.56

ASTM D 445

KV 40°C (Cst)

166

136

150

163

169

ASTM D 2270

Viscosity Index

-50

-40

-45

-42

-39

ASTM D 97

Pour Point (°C)

>226

>227

>227

>227

>230

ASTM D 92

Flash Point (°C)

 

Recommended for use in  FORD, GM, BM , VW, Toyota, Nissan, Hyundai, Porshe, Mazda, Renult, Audi and Mercedes-Benz, KIA, …

Meets Bellow Performance Levels

ACEA   A3/B4                             

VW 502 00/ 505 00

BMW Longlife-04

Porsche A40

MB-Approval 229.3/ 229.5

Renault RN0700/0710

 Ford WSS-M2C946-A (only for 5W-30)     

Ford WSS-M2C945-A (only for  5W-20 

Fiat 9.55535-S2