روغن موتور B.M.W X3 مدل 2014 با حجم موتور 2800سي سي

سلام

ماشينم B.M.W X3  با حجم موتور 2.8 ليتر ( 2800 سي سي) و مدل 2014 ميباشد زمان مناسب تعويض روغن و نوع روغن موتور و زمان تعويض فيلترها؟

 

0939***6504

حواب مدير سايت:

روغن موتور با مشخصات SAE 5W-30 و  سطح كيفي API SNو ظرفيت 6.3 تا 6.5ليتر و دوره تعويض فيلتر روغن نيز هر 3000 مايل توصيه شده است بهتر است همزمان با تعويض فيلتر ، روغن موتور نيز تعويض گردد.