روغن موتور پژو 206 دنده اتوماتيك

سلام

لطفا بفرمایید بهترین گرید روغن برای 206 دنده اتومات چه گریدی است مکانیک به من گفته بهتره روغن با گرید 5 - 30 بریزم تا مشکل بد روشن شدن و 2 کار کردن موتور ماشین حل شود. نادر

 جواب:

 

روغن موتور مناسب و توصيه شده پژو 206 دنده اتومات بستگي به حجم موتور آن دارد به طور كلي پژو 206 با حجم موتور 1400 سي سي كه اصطلاحا موتور كوچك ناميده ميشود  روغن موتور با مشخصات 20W-50 وحجم 3.5 ليتر بايد باشد و روغن موتور پژو 206با حجم موتور 1600 سي سي كه به آن موتور بزرگ گفته ميشود با مشخصه 10W-40  و حجم آن با تعويض فيلتر برابر 3.7 ليتر ميباشد ضمنا روغن موتور پژو 206 ربطي به دنده اتوماتيك يا دستي بودن ندارد و حجم موتور ان مهمترين فاكتور است.