بهترین روغن موتور برای TU-5

خواهشمند است بهترین و استاندارد ترین برند روغن موتور برای موتور tu5 را معرفی کنید .خواهشا توضیحات فنی ارائه نفرمایید . صرفا نام تجاری بهترین روغن موجود در بازار را معرفی کنید

 

باسلام

 

سطح کیفیت و بخصوص ویسکوزیته روغن موتور مد نظر سازنده خودرو در دفترچه فنی خودرو در قسمت سرویس و نگهداری ذکر شده است روغن موتور مصرفی هر خودرو بایستی آن سطح کیفیت و ویسکوزیته را داشته باشد ضمنا اگر نام خودرو دقیقا مشخص شود بهتر میتوانیم راهنماییتان کنیم.