روغن موتور آئودی

AUDI A3 2.0L 4-cyl

 4 سیلندر

تعداد سیلندر

2000 و 2400سی سی

حجم موتور

API SN,SM

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده

SAE 5W-40, SAE 5W-30

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده

4.9 کوارتز یا 4.65لیتر

حجم روغن موتور

8.5کوارتز

حجم روان کننده سیستم خنک کننده

75W90-GL-4

سطح ویسکوزیته روغن دنده

 

 

DOT-4

روغن ترمز

 

 

 

 

تمام انواع مدل های آئودی روان کننده های فوق را توصیه میکند( ازقبیل آئودی با کد موتور توربو CCTA  یا کد موتورCBFA توروبو و کد موتورBWT حتی حجم روغن موتور مصرفی نیز یکسان است

برای آئودی با مشخصات موتورAUDI A4 3.2L 6-cyl Engine Code BKH DOHC    حجم روغن موتور توصیه شده معادل6.9 کوارتز و حجم مایع خنک کننده موتور برابر 9.5 کوارتز است 

دانستنيها