روغن موتور آئودی آی 5

 

 

روغن موتور آئودی با کد موتور CAEB توربو

 AUDI A52.0 L 4 CYL

تعداد سیلندر

4 سیلندر

روغنهای مناسب

حجم موتور

2000سی سی

 

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده  برای آئودی A5

API SM , API SN

SN

SM

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  برای آئودی A5

SAE 5W-40

AE 5W-30

SAE 10W-30

 

حجم روغن موتوربا تعویض فیلتر برای آئودی A5

4.6 لیتر

 

روغن دنده مدل دنده اتوماتیک

VTF

 

حجم روغن دنده اتوماتیک 5 سرعتهtransmission

6 لیتر

 

روغن ترمز(Brake fluid)

DOT-4

 

سطح کیفیت روغن دیفرانسیئل

SLF

 

 حجم روغن دیفرانسیئل جلو آئودی

1.1 لیتر  با سطح کیفیت GLS

 

حجم مایع خنک کننده(cooling system)

7.7لیتر

  

ضدیخ های پیشنهادی

ویتال(VITAL)و ضد یخ AMSOIL coolant

در دفترچه فنی خودروهای آئودی برای نوع روغن موتور سطح کیفیت SEO  و برای سطح کیفیت روغن دنده اتوماتیک سطح کیفیت  VTF تعریف و پیشنهاد شده است.

سطح کیفیت VTF روغن دنده CVT که تاییدیه استاندارد  G 052 180 A2 را دارد می باشد.

 

 

روغن موتور مناسب آئودی A5در جدول ذیل ذکر گردیده است

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک