روغن موتورهیوندای جنسسGenesis کوپه

 

روغن موتور مناسب هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

مشخصات موتور    روغن موتور مناسب  هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

نوع موتور  هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

کد موتور H

تعداد سیلندر هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 دو در   v6 با سوخت بنزین gasoline

تعداد سوپاپ هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

16 سوپاپ

حجم موتور  هیوندایجنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

3778 سی سی

استاندارد آلایندگی هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

کلاس خودرو  هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 کلاس سدان SEDAN

مشخصات روغن موتور مناسب  هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

سطح کیفیت روغن موتورهیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 API SN

ویسکوزیته روغن موتورهیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

SAE 5W-30

SAE 5W-40

SAE 10W-30

SAE 5w-20

ظرفیت(حجم) روغن موتورهیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

5.7 لیتر با تعویض فیلتر

و 5.2 لیتر بدون تعویض فیلتر

روغن موتورهای مناسبهیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

روغن موتور  5W-40 SN و

 5W-30 SN

روغن دنده  مناسب    هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

نوع گیربکس هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

6 دنده اتوماتیک  تیپ ترونیک (قابل تعویض دستی)

محور محرک هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

کیفیت روغن دنده هیوندای جنسس

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

  API GL-5

SAE 75W-90

ATF SP-IV SLF

حجم روغن دنده دستی (روغن گیربکس( هیوندای

جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

حجم روغن دنده   هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

2لیتر

 

9.5لیتر

روغن دنده های مناسب هیوندای جنسس کوپه

روغن دنده  EP 75W-90

روغن ترمز  هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

سطح کیفی روغن ترمز هیوندای جنسس کوپه

HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

DOT-3

 روغن ترمزهای مناسب  هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

 

مایع خنک کننده(ضدیخ)     هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L   صدیخ و ضدجوش تاییدشده

حجم مایع خنک کننده    هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

9.6 لیتر

ضد یخ مناسب هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

ضدیخ با ترکیب 50 درصد که معادل 4 لیتر ضدیخو حدود 5 لیتر آب رادیاتور مخلوط میشود.

روغن هیدرولیک فرمان  هیوندای جنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان  هیوندایجنسس کوپه HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L

 

روغن دیفرانسیئل عقب  هیوندای جنسس  HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L از نوع SAE 75W-90 , API GL-5 میباشد.

مشخصات روغن موتور، روغن دنده و سایر روان کننده های  هیوندای جنسس کوپه  HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L و هیوندای  جنسس  هیوندای جنسس HYUNDAI GENSIS COUPE 3.8 L با کد موتور GGDA  که 6 سیلندرا است تطابق دارد و ظرفیت روغن موتور آن 5.3 لیتر است و ظرفیت روغن دیفرانسیئل عقب آن .7 لیتر و روغن دنده اتوماتیک آن 8.2 لیتر و مایع خنک کننده آن نیز 8.2 لیتر است.