روغن موتور کیا فورته

 

کیا فورته در دو حجم موتور(دو نوع موتور) در جداول زیر بررسی شده اند

روغن موتورهای مخصوص کیا فورته با حجم موتور 2400 سی سی 4 سیلندر kia forte

API SN

API SM

سطح کیفیت روغن موتور  کیا فورته

10W-30

5W-20

5W-30

5w-40

 

روغن موتور تمام سنتتیک

SN 5W30آیسین

ویسکوزیته روغن موتور کیا فورته

4.3 لیتر

حجم روغن موتور کیا فورته

API GL-4

75W-85

روغن دنده کیا فورته با گیربکس دستی

1.9 لیتر

حجم روغن دنده دستی

SLF

روغن دنده اتوماتیک

6.6 لیتر

حجم روغن دنده اتوماتیک برای ماشین های 4 سرعته

7.6 لیتر

حجم روغن دنده اتوماتیک برای ماشین های 5 سرعته

DOT-3

روغن کلاج

DOT-3

روغن ترمز

6 لیتر

حجم سیستم خنک کننده کیا فورته

برای کیا فورته kia forte از انواع محصولات  به شرح زیر مصرف میشود

5W-30 SN , 5W-40 SN fully synthetic engine oils 

روغن دنده EP 75w-90

روغن ترمز

ضدیخ 

 

 

 

روغن موتور مخصوص کیا فورته  (با حجم موتور 2000 سی سی ، 4 سیلندر)KIA FORTE 2.0L 4-CY

API SN

API SM

سطح کیفیت روغن موتور کیا فورته

10W-30

5W-20

5W-30

ویسکوزیته روغن موتور کیافورته

3.9 لیتر

حجم روغن موتور کیا فورته

API  GL-4

75W-85

مشخصات روغن دنده برای کیا فورته با گیربکس دستی

1.9 لیتر

حجم روغن دنده دستی

SLF

روغن دنده اتوماتیک مخصوص کیا فورته

6.6 لیتر

حجم روغن دنده اتوماتیک برای ماشین های 4 سرعته

7.6 لیتر

حجم روغن دنده اتوماتیک برای ماشین های 5 سرعته

DOT-3

روغن کلاج

DOT-3

روغن ترمز

6 لیتر

حجم سیستم خنک کننده

دانستنيها