روغن موتور لکسوس آر ایکس LEXUS RX350 ENGINE OIL

 

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

  09129338675

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای لکسوس

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

لکسوس مدل RX350

 

مشخصات موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول3)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول4)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول5)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول6)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول7)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول8)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول9)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول10)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول11)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن موتور لکسوس RX 350

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

 

مشخصات فیلتر روغن مناسب لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر روغن لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر روغن لکسوس RX 350

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

فیلتر کابین لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول3)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول4)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول5)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین لکسوس RX 350

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

فیلتر هوا لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر هوا لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر هوا لکسوس RX 350

  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

شمع موتور لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات شمع موتور لکسوس RX 350

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

  شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

روغن دنده (روغن گیربکس) لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول3)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده لکسوس RX 350

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

روغن دنده کمک لکسوس RX 350

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دنده کمک لکسوس RX 350

  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

  09129338675 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

فیلتر صافی گیربکس لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده فیلتر صافی گیربکس لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده فیلتر صافی گیربکس لکسوس RX 350

  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

 

  09129338675

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

روغن دیفرانسیئل مناسب لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل لکسوس RX 350

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

 

 

  09129338675

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

روغن ترمز لکسوس RX 350

سطح کیفی روغن ترمز لکسوس 350   LEXUS RX

DOT-3

روغن ترمزهای لکسوس 350   LEXUS RX

  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

 

 

 

  09129338675

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

لنت ترمز لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده لنت ترمز جلو لکسوس RX 350

 

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده لنت ترمز عقب لکسوس RX 350

 

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

 

 

 

  09129338675

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

 

مایع خنک کننده(ضدیخ) لکسوس RX 350

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم ضدیخ لکسوس RX 350

 

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم ضدیخ لکسوس RX 350

  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای لکسوس »

https://t.me/Lexus_Lubricants

 

 شماره تلگرام، واتساپ، پیامک، مشاوره (در تلگرام پیام بفرستید)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  09129338675

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت LEXUS

@Lexus_lubricants

روغن هیدرولیک فرمان مناسب لکسوس RX 350

حجم روغن هیدرولیک فرمان لکسوس RX 350

لکسوس RX 350 دارای کلاس ظاهری SUV و از نوع متوسط  میباشد.

و استاندارد آلایندگی لکسوس RX 350  برابر یورو 4(EURO IV) میباشد.

 برای لکسوس (LEXUS RX 400 H) با حجم موتور 3300 سی سی که کد موتور آنariable fuel   3MI-FEV  میباشد روغن موتور مناسب مطابق با دفترچه فنی آن دارای سطح کبفیت API SM, API SN و ویسکوزیته SAE 5W-30, SAE 5W-40 , SAE 5W-20 میباشد ( هر کدام که در دسترس باشد) و حجم روغن موتور آن برابر 4.7 لیتر و حجم مایع خنک کننده آن برابر 10.3 لیتر میباشد.  روغن ترمز آن نیز دارای سطح کیفیت DOT-3 و حجم روغن دنده اتوماتیک آن برابر 4.2 لیتر است که سطح کیفیت ATF III توصیه شده است.

روغن دیفرانسیئل عقب LEXUS RX 3300 CC برابر 1.8 لیتر است.

روغن ترانسفر لکسوس RX350 برابر 0.8 لیتر و با مشخصه 75W85  GL-5

ؤوغن دیفرانسییل عقب RX350 برابر 0.5 لیتر با مشخصه 75W85 GL-5

 

 

 

 

 

 

 

.