روغن موتور مناسب تویوتا آوالون

 

تویوتا آوالونTOYOTA AVALON 3.5L 6-cyl

تعداد سیلندر

6سیلندر

حجم موتور

3500 سی سی

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده

API SL

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده

SAE 5W-30

حجم روغن موتور با فیلتر

6.4 کوارتز یا 6 لیتر

سطح کیفیت روغن دنده توصیه شده(دنده دستی)

API GL-5

سطح ویسکوزیته روغن دنده توصیه شده(دنده دستی)

SAE 75W-90

حجم روغن دنده

 

روغن دنده توصیه شده برای مدل دنده اتوماتیک

ATF3

حجم روغن دنده برای مدل دنده اتوماتیک

 

روغن ترمز

DOT-3

فیلترهای مورد نیاز

فیلتر روغن،فیلتر هوا، فیلتر کابین

 بدلیل گرم تر بودن هوا در ایران، محصولات زیر توصیه و مصرف میشود

 5w-40 SM

5w-30 SN

روغن دنده  EP 75W-90

روغن دنده اتوماتیک  ATF3

روغن ترمز  با مشخصهDOT3