روغن موتور مناسب تویوتا پرادو

 

صفحه مخصوص روغنها، فیلترها و لوازم مصرفی تویوتا پرادو 6 سیلندر 

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای تویوتا»

https://t.me/ToyotaLubricants

 

روغن موتور تویوتا پرادو 2016

روغن موتور تویوتا پرادو 2015

روغن موتور تویوتا پرادو 2014

روغن موتور تویوتا پرادو 2013

روغن موتور تویوتا پرادو 2012

روغن موتور پرادو مدل 2004 و 2005 و 2006 و 2007 و 2008

 

دانستنيها