رروغن موتور رنو پریمیوم 440سقف بلند

روغن موتور رنو پریمیوم (440DXi11) سقف بلند

مشخصات موتور رنو پریمیوم 440 سقف بلند

شرکت خودروسازی آریا دیزل

کارخانه سازنده رنو پریمیوم

پریمیومRenault premium 440

مدل

 

نوع موتور رنو پریمیوم

 

نوع سوخت رنو پریمیوم

10810 سی سی

حجم موتور رنو پریمیوم

6 سیلندر توربو شارژ و اینترکولر

تعداد سیلندر رنو پریمیوم

24 سوپاپ

تعداد سوپاپ رنو پریمیوم

 

سیستم سوخت رنو پریمیوم

EURO III

استاندارد آلایندگی رنو پریمیوم

روغن موتور مناسب رنو پریمیوم 440 سقف بلند

API CI4

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهرنو پریمیوم

SAE 15W-40

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده رنو پریمیوم

 

کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

نیمه سینتتیک

نوع روغن پایه روغن رنو پریمیوم

36 لیتر

حجم روغن موتور رنو پریمیومبا تعویض فیلتر

 

روغن موتور مناسب رنو پریمیوم

روغن ترمز مناسب رنو پریمیوم

 

 نوع روغن ترمز رنو پریمیوم

 

دوره تعویض روغن ترمز رنو پریمیوم

 

حجم روغن ترمز رنو پریمیوم

 

نوع ترمز پیشنهادی رنو پریمیوم

 

ضدیخ پیشنهادی رنو پریمیوم

44 لیتر

حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده موتور رنو پریمیوم

جعبه دنده zf آلمان model 16s 2220 TD

نوع جعبه دنده رنو پریمیوم

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)رنو پریمیوم

 

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) رنو پریمیوم

 

روغن دنده های پیشنهادی رنو پریمیوم

 

 روغن هیدرولیک(فرمان) رنو پریمیوم

 

 

 

 

 

 

دانستنيها